Gezamenlijke actie nodig tegen overgewicht

Onder leiding van de overheid moeten de voedingsindustrie, verzekeraars, belangen- organisaties, maar ook politiek en media actie ondernemen vóór gezonde voeding en een gezond leefpatroon, vindt Antony Burgmans.

Met overgewicht als een van de grote maatschappelijke problemen van deze tijd zou je verwachten dat alle partijen die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing, dat ook doen. Veel betrokken partijen trekken zich deze discussie gelukkig aan en ontplooien initiatieven vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. Zo bespreken volgende maand ministers uit 190 landen het alarmerende rapport van de World Health Organization: Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. Hierin wordt een dramatisch beeld geschetst van de gezondheidstoestand van de wereldbevolking. Meer dan één miljard mensen wereldwijd lijdt aan overgewicht en 300 miljoen mensen zijn zwaarlijvig. In het rapport staan aanbevelingen om te helpen met het terugdringen van de gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld die welke worden veroorzaakt door overgewicht. De Nederlandse voedingsmiddelenindustrie, verenigd in de VAI, heeft het voortouw hierin al genomen en zal op 21 april de eigen gedragscode aanbieden aan minister Hoogervorst. Hierin staan afspraken over het ontwikkelen van nieuwe verantwoorde producten, over het aanbieden van diverse portiegroottes, over onderzoek naar eenduidige en duidelijke etikettering, over het verantwoord gebruik van reclame- en promotie-uitingen, en over sponsorcontracten met scholen.

Er gebeurt dus veel, zowel nationaal als internationaal. Maar het ontbreekt nog steeds aan een geïntegreerde aanpak. De industrie kan het probleem alleen niet oplossen. Daarvoor zijn meer partijen nodig, zoals politiek, media, zorgverzekeraars, Voedingscentrum, Hartstichting en andere belangenorganisaties.

De industrie kan wel een initiërende rol spelen. Zo heeft Unilever gekozen voor `Vitaliteit' als de nieuwe missie om tegemoet te komen aan de eisen van deze tijd en de wensen van de consument. Langer gezond blijven, genieten van het leven, er goed uitzien, en je goed voelen zijn uitgangspunten voor alle nieuwe producten die we op de markt brengen.

Natuurlijk is het zo dat ieder mens in eerste instantie zelf kiest voor de voeding die hij wil eten. Maar producenten kunnen de consument wel helpen om de gezonde keuze een makkelijke te maken. Wetenschap, technologie en inzicht in wat mensen belangrijk vinden, spelen een grote rol daarbij.

De wetenschap kan de basis leggen voor verantwoorde producten en ons meer inzicht geven in gezonde leefgewoonten. Het gaat erom mensen in staat te stellen te genieten van een gezond leven. Hoe belangrijk dat voor de voedingsindustrie is geworden, blijkt uit het feit dat dit thema centraal staat op het lustrumsymposium deze week van het Unilever Health Institute. Dit is ons wetenschappelijk instituut waar hoogwaardig onderzoek wordt gedaan naar voeding in relatie tot gezondheid.

Alle partijen die invloed hebben op of zich verantwoordelijk voelen voor de gezondheid van de mens, moeten een bijdrage leveren aan het bewustwordingsproces van veranderde, uitgebalanceerde en gezondere leefgewoonten. Daarom zijn wij ook voortdurend in gesprek met de World Health Organisation en UNICEF over de gevolgen van over- en ondervoeding. Ook de media, als belangrijke informatiebron voor en beïnvloeder van mensen, kunnen helpen om meer en vaker te berichten over gezond eten, voldoende bewegen, niet roken, en verantwoord omgaan met stress.

De nationale overheden dienen een leidende rol op zich te nemen en alle initiatieven te integreren en te coördineren. Het is tenslotte in ons aller belang dat de wereldbevolking niet letterlijk bezwijkt onder zijn eigen gewicht.

Antony Burgmans is bestuursvoorzitter van Unilever. Dit artikel is mede gebaseerd op de toespraak die hij zal houden op het lustrumsymposium van het Unilever Health Institute getiteld `The

healthy choice an easy choice. From nutrition science to consumer action', op 21 en 22 april in Vlaardingen.

    • Antony Burgmans