`Europarlement moet afgeschaft'

Nederland mag geen provincie van Europa worden, en Turkije mag niet toetreden tot de Europese Unie. De LPF is sceptisch over Europa.

Voor het eerst doet de Lijst Pim Fortuyn (LPF) op 10 juni mee aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en als het aan de partij ligt, is dat ook meteen voor het laatst. ,,We willen het Europees Parlement zo gauw mogelijk afschaffen en vervangen door een senaat'', zegt Jens van der Vorm-de Rijke (46), die onlangs werd verkozen tot lijsttrekker van de LPF. ,,Alle belangrijke besluiten in Brussel moeten terug naar het nationale niveau. Nationale controle door het parlement is in Den Haag al moeilijk genoeg. Haal beslissingen over de begroting, de landbouw, innovatie terug naar de nationale politiek zodat de burger er zicht op heeft. We zijn tegen elke vorm van een federatief Europa. Nederland moet geen provincie van Europa worden.''

Dit streven is geheel conform de wensen van de stichter van de partij, wijlen Pim Fortuyn, die twee jaar geleden ook al voor deze stap pleitte. Van der Vorms eerste contact met Fortuyn dateert al van negen jaar geleden, toen hij hem uitnodigde als spreker op een bijeenkomst voor tuinders. Hij raakte meteen in de ban van Fortuyn. ,,Ik weet nog Pims eerste onsterfelijke zin: `Het valt me op hoe achterlijk u allen bent'.'' Fortuyn doelde hiermee op de gewoonte van de tuinders hun waren via veilingen te verkopen in plaats van via directe kanalen.

De LPF wil geen einde maken aan alle Europese samenwerking. Van der Vorm-de Rijke (hij voegde de naam van zijn mannelijke partner toe aan die van hemzelf) is geheel doordrongen van de voordelen van de open grenzen voor het economische verkeer. ,,Wat wij in Europa willen is een LPF, een level playing field, waarin iedereen op een eerlijke manier met elkaar concurreert.''

Van der Vorm-de Rijke is al 24 jaar werkzaam in de tuinbouw, de laatste jaren als secretaris van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel Groenten en Fruit in Den Haag. Sinds 2003 is hij bovendien lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Bij zijn werk zag hij naar eigen zeggen goed de voordelen van Europese samenwerking. Maar tegelijk ergerde hij zich aan de betutteling van Brussel via talrijke regels, die voor een land als Nederland geen zin hebben. ,,Vooral de milieuwetgeving is doorgeschoten. Het is onzinnig dat Brussel bepaalt hoeveel decibel je grasmaaier mag maken. En die Habitatrichtlijn is ook onzin'', vindt hij, doelend op de Europese wet die de leefomgeving van bedreigde dieren en planten beschermt. Deze wet heeft menig ondernemer hoofdpijn bezorgd omdat grote bouwprojecten moesten worden stilgelegd. ,,Een richtlijn die uitsluitend bedoeld is voor de linkse milieumaffia.''

Het is niet het enige punt waar de LPF afwijkt van de meeste andere politieke partijen. Op het gevoelige punt van de mogelijke toetreding tot de Europese Unie van Turkije, waarover later dit jaar besluiten moeten worden genomen, heeft de LPF al een glashelder standpunt. ,,Wij vinden dat Turkije geen lid moet worden van de EU'', aldus de LPF-lijsttrekker. ,,Europa houdt op bij de Bosporus.''

Op de vraag of Europa het christelijk avondland vormt, antwoordt Van der Vorm dan ook met een volmondig `ja'. ,,In het christendom liggen toch onze wortels. De islam moet zich eerst maar eens gaan hervormen. Het gaat om grote etnische en cultuurverschillen. Die mensen zijn niet in de christelijke traditie opgegroeid, kennen niet een scheiding tussen kerk en staat. Het zijn mensen die zeggen: ik geef je een dreun want je hebt me in mijn waardigheid aangetast.'' Van der Vorm geeft toe dat de Turkse grondwet sinds de tijd van Atatürk wel degelijk een scheiding van kerk en staat kent. ,,Maar er zit veel verschil tussen de wetgeving en de realiteit'', zegt hij.

Mochten de Europese leiders eind dit jaar besluiten om onderhandelingen over een Turks EU-lidmaatschap te beginnen, dan moet die beslissing eerst via een referendum aan de Nederlandse bevolking worden voorgelegd, vindt Van der Vorm. ,,Dat is voor mij de moderniteit van Fortuyn.''

En hoe taxeert de LPF-lijsttrekker de kansen van zijn eigen partij op 10 juni? ,,Ik reken op een uitslag van tegen de drie zetels.'' Dat zou neerkomen op een kleine tien procent van het electoraat, iets beter dan de score van de LPF bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen.

    • Floris van Straaten
    • Michèle de Waard