Eurlings `in steek gelaten' door PvdA

Camiel Eurlings, Tweede Kamerlid en Europees lijsttrekker voor het CDA, voelt zich bij de terrorismebestrijding in de steek gelaten door de PvdA. Dit zei hij gisteren in Leeuwarden tijdens het mini-Europa-symposium Bûter, brea & in feriene Europa (boter, brood en een verenigd Europa) dat CDA Friesland had georganiseerd.

Eurlings wil met de Europese Unie onveiligheid en terrorisme ,,krachtig bestrijden'', maar krijgt de PvdA niet mee. Hij wil één Europese aanpak. ,,PvdA'er Max van den Berg wil dat ook. Maar dat betekent ook één in daden. En daar laat de PvdA ons in de steek'', aldus Eurlings. Als bewijs noemde Eurlings dat de PvdA hem tijdens Paars niet steunde toen hij de terroristische organisatie ETA in Nederland wilde verbieden. Nu wil de PvdA het verstrekken van passagiersgegevens aan de Verenigde Staten stopzetten. ,,Terwijl het logisch is dat de VS wil weten wie er in het vliegtuig zit.''

Dat de PvdA daar een eind aan wil maken is volgens Eurlings ,,de wereld op zijn kop''. De lijsttrekker hekelt het feit dat twee terroristen zijn vrijgekomen omdat gegevens van de inlichtingendienst niet als bewijsmateriaal gelden. Hij wil dat kunnen gebruiken en vindt het `jammer' dat Wouter Bos, de fractieleider van de PvdA in de Tweede Kamer, tegen is.

Om reactie gevraagd zegt Max van den Berg dat hij het op zijn beurt `jammer' vindt dat Eurlings het rechtstreekse debat mijdt maar intussen wel kritiek uit. Van den Berg denkt dat Eurlings ,,niet goed weet waar hij over praat''. Volgens hem is op Europees niveau na `11-9' de lijst met verboden organisaties juist flink uitgebreid. De Europese Socialistische Fractie, waar de PvdA deel van uitmaakt, heeft daar enthousiast aan meegewerkt, aldus Van den Berg. Daarnaast is Europees Commissaris Vitorino naar voren geschoven als terrorismebestrijder.

,,Ik denk dat Eurlings heeft nagelaten het Europees beleid erbij te halen. Het zijn de conservatieve regeringen die de uitvoering juist dwarsbomen'', aldus Van den Berg. De socialisten zijn ook niet tegen het verstrekken van passagiersgegevens. ,,Het gaat om de bescherming van de gegevens. We willen van de VS de garantie dat onze burgers net als anderen behandeld worden. Europeanen moeten geen tweederangs burgers worden.''