Den Haag kort fors op cultuur

De commissie Zonderop (de Haagse kunstraad) adviseert de gemeente Den Haag om in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2005-2008 de subsidie aan verschillende instellingen als Theater De Regentes, het Centrum voor Amateurkunst, Zeebelt en het Volksbuurtmuseum te beëindigen.

Dat schrijft de commissie in het rapport Geen bokser maar dichter dat gisteren is aangeboden aan Haagse wethouder Louise Engering (Cultuur). De gemeente wil 1,3 miljoen euro op het kunstbudget bezuinigen. De commissie is daarbij tegen het hanteren van de kaasschaafmethode, waarbij iedereen een beetje moet inleveren. Wel bepleit de commissie voor een doelmatigheid-onderzoek bij de grote Haagse instellingen waarop vervolgens eventueel een beredeneerde kaasschaaf kan worden losgelaten.

De commissie schrijft: ,,In het algemeen denkt de commissie dat het culturele klimaat in Den Haag nieuwe impulsen goed kan gebruiken. De stad bruist niet altijd.''

De commissie vindt dat de dans in Den Haag er goed voor staat, en daarom extra geld moet krijgen, maar dat het theater- en muziekleven zorgen baren. Om het theaterklimaat een nieuwe impuls te geven is een budget van 4,6 ton euro gereserveerd. De theaterinstellingen moeten een gezamenlijk plan indienen over het verdelen van deze pot. De subsidie voor de Werkplaats van het Nationale Toneel wil de commissie beëindigen. De Appel wordt 2,3 ton gekort, maar het rijk zal waarschijnlijk de subsidie deels weer overnemen.

Om de muzieksector te versterken wil de commissie de SEM, de beheerstichting van de dr. Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater, meer geld geven, zodat deze als `aanjager' kan fungeren. De commissie pleit verder voor structurele subsidie van het teruggekeerde Crossing Border Festival. Ook de werkplaats Dansetage krijgt structurele steun, als het aan de commissie ligt.