Componisten beschuldigen Raad van fraude

De Componisten Groep Amsterdam beschuldigt de Raad voor Cultuur van `fraude' omdat het gisteren een advies uitbracht over het Fonds voor de Scheppende Toonkunst, zonder het beleid en de cijfers van de besteding van 1,7 miljoen euro te kennen. Volgens de Componisten Groep (Jeff Hamburg, Joep Franssens en John Bortslap) weigert het Fonds al jaren bekend te maken welke componisten hoeveel krijgen. Volgens de Groep is er een ,,verdenking van onrechtmatig gebruik van gemeenschapsgelden.'' De Groep signaleert ,,belangenverstrengeling, prijsafspraken en een monopoliepositie'' van het Fonds. De groep pleit voor een onafhankelijk onderzoek en voorspelt dat het zal aantonen dat de `fondscomponisten' een onevenredig groot deel van het geld aan zichzelf en aan elkaar toespelen, dat een grote groep componisten consequent wordt uitgesloten en dat een beperkte groep een beperkte esthetiek opdringt aan het Nederlandse muziekleven.