Wacht geschorst na bommelding

Een 27-jarige paleiswacht van de Koninklijke Marechaussee is geschorst omdat hij op 28 maart, toen het publiek nog afscheid kon nemen van de overleden koningin Juliana, voor de grap een bommelding heeft doorgegeven aan zijn collega's. De bevelhebber van de marechaussee beraadt zich over eventuele verdere maatregelen. Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee heeft dit meegedeeld.