VVD behoeder moslimschool

Moet het bijzonder onderwijs – van christelijk karakter tot en met islamitisch karakter – worden beroofd van zijn financiering door de overheid? Niet volgens de ongeveer vijftig VVD-leden, die zaterdag – in het kader van het streven van de liberalen om voortaan meer debat-partij te zijn – naar een discussiebijeenkomst in Bussum waren getogen.

De stelling `Door de overheid bekostigd onderwijs dient uitsluitend in openbare scholen te worden gegeven' maakte bij stemming geen schijn van kans. Ook bij de andere stellingen leek het er weinig op dat de gedachten van Kamerlid Ayaan Hirsi Ali worden gedeeld in de partij. Hirsi Ali had onlangs nog had gezegd dat bijzonder onderwijs tot ,,apartheid'' leidt.

Eerder voelde het gezelschap zich aangetrokken tot waardering voor de `multiculturele samenleving'. Zo werd wel stelling vier aangenomen: ,,Het is niet nodig in het onderwijs meer aandacht te schenken aan de culturele diversiteit en het omgaan met andere culturen binnen en buiten Nederland.'' Maar pas nadat het woordje `niet' bij amendement uit de stelling was geschrapt.

Hirsi Ali was zelf niet aanwezig bij de gedachtewisseling. Wel Kamerlid Clemens Cornielje, die zich al eerder als tegenstander van een ideologische heroriëntering van de VVD ten aanzien van onderwijs heeft laten kennen. Cornielje was zaterdag na afloop zeer tevreden: ,,De vrijheid van onderwijs wordt door de VVD niet aangetast.''

Het betrof hier slechts een discussiebijeenkomst, geen besluitvormende vergadering. Niettemin toonde VVD-fractieleider Van Aartsen zich na afloop tevreden: ,,Ik heb weinig gehoord dat in strijd is met de integratienota van de fractie''.

De debattanten bleken bij navraag grotendeels afkomstig uit de onderwijswereld. In stellingen vervatte suggesties om met name het islamitisch onderwijs scherper te controleren brachten onder hen geen enkel enthousiasme teweeg. ,,Belachelijk, dan kun je net zo goed zeggen dat protestants onderwijs geen bijdrage levert aan integratie'', meende één van de aanwezigen.

De gedachte dat de onderwijsinspectie scherper moest gaan toezien op de verbreiding van ,,normen en waarden'' viel uitsluitend hoon ten deel. ,,Dan zal de inspectie toch eerst moeten vaststellen wat die normen en waarden zijn!''