`Verbreken code's een doodzonde'

De F-Side van Ajax keurt de molestatie van Feyenoord-spelers af. `Een zeer grove fout.'

Een Ajax-supporter die deel uitmaakt van de F-Side maar anoniem wil blijven, vertelt dat de molestatie van Feyenoord-spelers van vorige week donderdag door de F-Side – de harde supporterskern – wordt afgekeurd. ,,Er zijn codes verbroken.''

Waarom distantieert de F-Side zich van het incident tussen de beloftenteams van Ajax en Feyenoord?

De Ajax-fan: ,,De supporters hanteren de code dat er geen geweld gebruikt mag worden tegen vrouwen, kinderen, ouderen en spelers. Een aantal raddraaiers, van wie wij de namen overigens niet kennen, heeft die afspraak vorige week donderdag geschonden. En dat is een doodzonde, een zeer grove fout.''

Was jij getuige van het incident?

,,Ja. De ongeregeldheden speelden zich voor mijn ogen af. Overigens waren het geen honderden supporters die de spelers van Feyenoord aanvielen, zoals in de media werd vermeld; hooguit een veertigtal.''

Verbaasde de uitbarsting van geweld je?

,,Ja, het kwam voor mij als een verrassing. Het gebeurde toen een groepje supporters na afloop het veld opliep en spelers begon uit te schelden. En plotseling mondde dat uit in klappen.''

Heb je kunnen zien wie zich misdroegen?

,,Nee, want alles ging echt heel erg snel. En mijn eerste zorg was dat mijn vriendin niets zou overkomen.''

Welke gevolgen kan deze kwestie voor de relatie tussen Ajax en zijn supporters hebben?

,,Dat kan ik nu niet beoordelen. Maar voor de Ajax-supporters zou dat nadelig kunnen zijn. Maar dat zal moeten blijken uit overleg tussen directie en supporters.''

Veroordeelt de F-Side het incident van afgelopen donderdag?

,,Ja, zoals ook te lezen staat op de website. Daarop staat namelijk: `Het overtreden van codes is ongepast en schaadt onschuldige personen. Dit had niet mogen gebeuren. Wij zullen waar mogelijk de betrokken personen benaderen en ons standpunt duidelijk maken. De spelers van Feyenoord zijn onterecht de dupe geworden van de haat die al jaren leeft onder een deel van de aanhang van beide clubs'.''