Schönberg

Het Schönberg Ensemble van dirigent Reinbert de Leeuw is het fundamenteel oneens met het advies van de Raad voor Cultuur om de subsidie te verminderen van 823.560 euro naar 679.500 euro. Het Schönberg Ensemble had 1.407.040 euro gevraagd. Woordvoerster Rosita Wouda berekent een subsidievermindering van 17 procent en signaleert inconsistenties en innerlijke tegenspraak in het advies. ,,We worden als koploper op het gebied van de 20ste-eeuwse en eigentijdse muziek gekort om de verschillen met andere ensembles te verkleinen. Het komt erop neer dat we te goed zijn, te groot, te succesvol en nu dreigt alles wat we de laatste jaren hebben bereikt teniet te worden gedaan.''