Letteren levert ruim drie procent in

De raad is tevreden over de kwaliteit van de instellingen en manifestaties in de sector Letteren. Er doen zich ,,geen grote lacunes voor''. De aan de Raad opgelegde bezuiniging van 3,9 procent betekent voor de sector een vermindering van ruim 560 duizend euro ten opzichte van het subsidiebudget van iets meer dan 14,3 miljoen euro in 2002. Voor de periode 2005-2008 is jaarlijks 13,7 miljoen euro beschikbaar; het totaal aangevraagde bedrag is 18,1 miljoen euro. De Raad heeft over twintig aanvragen een positief subsidieadvies gegeven; er zijn eenendertig aanvragen door de commissie Letteren beoordeeld, waarvan er negentien reeds subsidie ontvingen in het kader van de Cultuurnota. Slechts in uitzonderlijke gevallen is er meer subsidie toegekend dan in 2002, bijvoorbeeld aan het Haagse internationaal literatuurfestival Winternachten, die van 33 duizend naar 100 duizend gaat, aan Bulkboeks dag van de Literatuur, dat van 39 duizend naar 50 duizend. Nieuwe binnenkomers zijn schaars: het Poetry International Web wordt ,,belangwekkend en goed'' geacht en krijgt 50 duizend euro. Ook het Haagse Dichter aan Huis wordt beloond met 40 duizend euro, specifiek voor een festival met edities in andere steden.

De drie letterenfondsen (het Fonds voor de Letteren, het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds en het Fonds voor bijzondere journalistieke projecten) worden gesubsidieerd op het niveau van 2002, verminderd met een korting van drie procent. Naar de wenselijkheid van een fusie van de drie fondsen wordt door het ministerie van OCW een onderzoek gedaan. De Raad wacht de resulaten af, maar waarschuwt op voorhand voor het risico van monopolievorming.