Kayhan Kalhor

`Ik ben erg voor vrije improvisatie' zei Kayhan Kalhor twee jaar geleden vóór een concert in het Amsterdamse Concertgebouw. Dat deze grote kemenche-speler daar iets anders onder verstaat dan in de ruimte fiedelen valt af te leiden uit The Mirror of the Sky. De thema's zijn kort en meestal meezingbaar en komen daarbij zo vaak terug dat je als luisteraar veel houvast hebt. Dat Kalhors opponent, de virtuoze tanburspeler Ali Akbar Moradi, ook mooi melancholisch blijkt te kunnen zingen maakt deze cd extra toegankelijk.

Dat de kemenche een voorloper van onze viool is en de tanbur een oosterse luit, weet natuurlijk iedereen, net als het feit dat Kalhor onder de naam `Ghazal' al jaren duetteert met de Indiase sitarspeler Shujaat Husain Khan. Met hem in plaats van de Koerd Moradi is Kalhor van 22 t/m 25/4 te horen in Rotterdam, Utrecht, Antwerpen en Amsterdam.

In The Mirror of the Sky (World Village 468030). Distr. Harmonia Mundi