Kaasschaaf over orkest en opera

De Raad voor Cultuur vindt dat er een nadere discussie moet komen over de verdeling van subsidies voor jazz en wereldmuziek en de meer traditionale muziekinstellingen als orkesten en operagezelschappen. De ,,verheugend vele nieuwe ontwikkelingen'' sluiten volgens de Raad aan bij maatschappelijke ontwikkelingen en bij de publieke belangstelling.

Die nieuwe initiatieven moeten daarom worden gehonoreerd, maar het is volgens de Raad niet verantwoord nu te tornen aan het huidige muziekbestel, zonder dat daarover een fundamentele gedachtenwisseling is geweest. De kwaliteit van opera's en orkesten wordt veelal geprezen, maar de Raad signaleert spanningen tussen de noodzaak van vernieuwend repertoire en de relatief geringe publieke belangstelling daarvoor.

Terwille van een billijke verdeling over de genres gaat de komende jaren de kaasschaaf over orkesten, opera's en kleinere gezelschappen. De Raad vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. De orkesten en de drie grote operagezelschappen moeten 4,3 procent inleveren. De fors hogere subsidieaanvragen van de Nederlandse Opera en de Nationale Reisopera vindt de Raad veel te ambitieus en worden niet gehonoreerd. 2,3 procent moet worden ingeleverd door de andere muziekproducenten met een budget hoger dan 100.000 euro.

De Raad voor Cultuur beoordeelde 235 beleidsplannen van muziekinstellingen. Negentien moeten er volgens de Raad niet langer structureel worden gesubsidieerd, 26 nieuwe organisaties moeten een meerjarige subsidie krijgen. In totaal werden 133 beleidsplannen positief beoordeeld. Bestaande populaire evenementen als Motel Mozaïque en het popfestival Noorderslag krijgen meer subsidie. Voor het eerst een structurele subsidie wordt geadviseerd voor Brokken van Corrie van Binsbergen, de Instant Composers Pool, Jazz in Motion, Stroom, Jeugdige Oren, het kinderoperafestival YO!, Jazz international Rotterdam, Conamus en Muziekwerkplaats Oorproeven.

De Raad voor Cultuur heeft ook grote problemen met het nieuwe Muziekgebouw, dat nu verrijst achter het Amsterdamse Centraal Station voor De IJsbreker en het Bimhuis. Het Muziekgebouw vroeg 1,9 miljoen euro subsidie, maar moet binnen drie maanden komen met een nieuw beleidsplan en een financieel plan. De Raad heeft ook veel vragen bij functioneren van de Muziekgroep Nederland, een instelling in Amsterdam voor vooral eigentijdse Nederlandse muziek, waaruit de Buma zich zal terugtrekken.

De Raad stelt voor een eind te maken aan de structurele subsidies voor instellingen als Slagwerkgroep Den Haag, Slagwerkgroep Amsterdam, de Ebony Band, het Maarten Altena Ensemble, Concerto 91, Try Tone, het Koor nieuwe Muziek, Hans Dagelet cs Muziektheater, het Amsterdamse Grachtenfestival, het Centrum Elektronische Muziek en het Walter Maashuis in Bilthoven.

Groepen en gezelschappen als Brisk, het Utrecht String Quartet, Parkanyi Kwartet, het Rosa Ensemble en Camerata Trajectina krijgen een meerjarige subsidie van de Raad. Minder subsidie zou moeten gaan naar het Schönberg Ensemble, het Schönberg Kwartet, het Osiris Trio, het Mondriaan Kwartet, het Ives Ensemble, Loos, Musica Sacra Maastricht, het Paradiso-Melkweg Productiehuis en de Nederlandse Jazzdienst. Meer subsidie verdienen De Ereprijs, de Nederlandse Bachvereniging, De Volharding, het Orkest van de Achttiende Eeuw, het Doelenensemble, het Nieuw Ensemble, het Nederlands Blazers Ensemble, Cappella Amsterdam, Kameropera Trionfo, het Nederlands Muziekinstituut en Dutch Jazz Connection.