Carver

De Raad voor Cultuur heeft zich bij haar advies voor de nieuwe Cultuurnota ,,ten onrechte laten leiden door artistieke verschuivingen binnen een gezelschap'', aldus Mari-Anne Rudolphi, zakelijk leider van het gezelschap Carver. Deze toneelgroep heeft weliswaar een positief advies gekregen maar een `lage prioriteit'. Dit betekent dat door gebrek aan middelen het gezelschap in de Cultuurnota geen overheidssubsidie ontvangt. Rudolphi: ,,Het advies is eigenlijk dubbel. Positief over de artistieke kwaliteiten enerzijds, negatief over het beschikbare budget anderzijds. Onlangs hebben twee leden van het gezelschap, Leny Breederveld en René van `t Hof, aangegeven hun eigen weg te volgen. Volgens de Raad is dat een reden tot een negatief oordeel. Zij vraagt zich af of artistiek leider Beppie Melissen wel in staat is de artistieke kwaliteit van Carver te garanderen. In deze gedachtengang maakt de Raad een fout. Beppie Melissen is altijd al artistiek leider van Carver geweest.''