Bezuiniging kunst treft theater hardst

In de cultuursector moeten bijna alle instellingen een beetje inleveren, met name orkesten, operagezelschappen en musea. Alleen in de theatersector vallen harde klappen bij de bezuinigingsronde van 3,5 procent.

Dit staat in het cultuurnota-advies dat de Raad voor Cultuur vandaag heeft gepresenteerd. Vijfentachtig culturele instellingen in Nederland raken hun subsidie kwijt, waaronder het Theaterfestival. Het Holland Festival krijgt 8 ton meer om zich te kunnen meten met de grote Europese festivals.

Eenenzeventig instellingen die de afgelopen jaren geen geld kregen moetem nu juist wel subsidie krijgen. Daartoe hoort de Appel, die vier jaar geleden de subsidie kwijtraakte. ,,Dat een negatief advies ook louterend kan werken bewijst het nieuwe elan van Toneelgroep De Appel'', schrijft de raad.

In totaal krijgen 422 instellingen samen 392,5 miljoen euro subsidie. Dertien afvallers zouden bij een groter budget wel geld hebben gekregen. Dat geldt bijvoorbeeld voor toneelgroep Carver.

Staatssecretaris Van der Laan (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), die het advies vandaag in ontvangst heeft genomen, beslist dit najaar over de definitieve toewijzing van de subsidiegelden voor de periode 2005-2008.

Bij orkesten, opera en musea hanteert de raad de kaasschaafmethode ,,waarbij is uitgegaan van het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen''. De reden daarvoor is dat de raad bij deze instellingen niet wil vooruitlopen ,,op nog te voeren stelseldiscussies''. Zo honoreert de raad interessante initatieven bij jazz- en wereldmuziek en dekt dat met een extra korting bij orkesten en opera-instellingen.

Nieuwe activiteiten in de museumwereld – het glasmuseum, het keramiekmuseum – worden betaald met geld dat afkomstig is van bezuinigingen bij andere instellingen. De raad is overigens ,,teleurgesteld over het gebrek aan inhoudelijke vernieuwing in de museumsector''.

Cultuuradvies: pagina 9