Waarom zijn er geen Europese politieke partijen 1

Het artikel van Ben Knapen over Europa (Opinie & Debat, 10 april) heb ik met belangstelling gelezen. Het opvallendste daarin is, lijkt mij, dat de `Nederlander', de kiezer, geheel buiten beeld blijft. Dit is typerend voor de wijze waarop in Nederland met Europa wordt omgesprongen. Het is van het begin af aan een creatie geweest van politici voor politici, een schepping naar eigen evenbeeld, compleet met alle misvormingen als bureaucratie, corruptie, zakkkenvullen, baantjesjagerij, verkwisting, enz. Toen er wat besloten moest worden – toetreding, invoering van de euro – mocht de Nederlandse kiezer zijn mond niet opendoen. De politici waren te bang dat hun speeltje zou worden afgepakt.

Ik vraag mij af, als er werkelijk iets te kiezen was geweest, zou er dan niet een debat op gang gekomen zijn? En als bijvoorbeeld de euro was weggestemd, zou dan het voordeel niet zijn geweest dat heel veel mensen zich eens intensief met de plaats van Nederland in Europa zouden hebben beziggehouden, in plaats van nu onverschillig te zijn? Later waren ze waarschijnlijk wel van mening veranderd.

Het is de koudwatervrees van de Nederlandse politici die de huidige situatie heeft geschapen. Om de houding van Nederland tegenover Europa te veranderen zal men bij het begin moeten beginnen. Geef de kiezer werkelijk invloed. Richt Europese politieke partijen op, zodat Europeanen ook Europese politici kunnen kiezen. En maak een einde aan het vullen van de bankjes in het Europees Parlement met politici die in hun eigen land zijn uitgerangeerd wegens wangedrag of ongeschiktheid.

    • Dr. H.J. Moeshart