Van der Hoeven laat hbo-fraude volledig aan Nijs

Minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) laat de afwikkeling van de hbo-fraude volledig over aan staatssecretaris Nijs (VVD). Van der Hoeven ,,zal zich onthouden van iedere bemoeienis bij het nemen van terugvorderingsbeslissingen ten aanzien van individuele instellingen dan wel het doen van aangifte bij het Openbaar Ministerie.'' Dit heeft de minister gisteren aan de Tweede Kamer laten weten, in antwoord op vragen van PvdA, GroenLinks en SP.

Door zich afzijdig te houden van de financiële afwikkeling van de fraude rond de bekostiging van hogescholen, wil de minister belangenverstrengeling voorkomen. Van der Hoeven was in haar vorige functie als lid van de Tweede Kamer ook bestuurslid was van de Technische Hogeschool Rijswijk. De commissie-Schutte, die onderzoek deed naar de hbo-fraude, concludeerde begin april dat de TH Rijswijk zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik van overheidsgeld. De hogeschool, sinds vorig jaar gefuseerd met de Haagse Hogeschool, heeft volgens de commissie vanaf 1998 ten onrechte een bedrag van 2.287.920 euro ontvangen. Dit bedrag moet worden terugbetaald aan het ministerie.

In haar brief aan de Kamer erkent Van der Hoeven dat zij de eindverantwoordelijkheid draagt voor alle aangelegenheden betreffende het ministerie. Vanwege haar vorige nevenfunctie, en de al bestaande taakverdeling tussen de minister en de staatssecretaris, heeft zij tot nu toe echter ,,uiterste terughoudendheid betracht en geen inhoudelijke bijdrage geleverd'' in de al jaren spelende hbo-fraude. Kamerleden betwijfelden vorige week of Van der Hoeven nog wel geloofwaardig kon opereren in deze kwestie. Zowel een milde als een strenge behandeling van de TH Rijswijk zou vragen over haar betrokkenheid oproepen.

In antwoord op vragen de LPF schrijft Van der Hoeven dat zij als bestuurslid op de hoogte was van de jaarverslagen en jaarrekeningen van de TH Rijswijk in de periode 1998-2001. In maart 2002 bleek uit intern onderzoek dat er sprake was van niet toegestane financieringsconstructies bij eenjarige opleidingen die de TH Rijswijk in samenwerking met andere hogescholen aanbood. Van der Hoeven was ,,geschokt'' en vroeg om opheldering. Het bleek dat de constructies niet expliciet waren geaccordeerd door het stichtingsbestuur tijdens haar bestuurslidmaatschap, schrijft Van der Hoeven aan de Kamer.

Gisteren besloot het kabinet dat niet in alle gevallen het oneigenlijk gebruikte overheidsgeld – in totaal 58 miljoen euro – wordt teruggevorderd. In geval van administratieve fouten worden kleine bedragen niet teruggevorderd.