Sporten om degenereren te voorkomen

De eerste Nationale Sportweek loopt morgen ten einde. ,,Ik vind het initiatief een piketpaal van een nieuwe traditie.''

Hoe noodzakelijk is het om in Nederland een Nationale Sportweek te houden? Afgaande op de acht miljoen inwoners die aan sport doen, lijkt het een overbodig initiatief. Wat valt er nog te winnen als de helft van de bevolking al fysiek onderhoud pleegt? Veel, gelet op de 800.000 kinderen die te dik zijn en de grote groep Nederlanders (81 procent) die niet voldoet aan de norm voor fitheid om minstens driemaal per week twintig minuten intensief te bewegen.

De initiatiefnemers, sportkoepel NOC*NSF en de organisatie van leraren lichamelijke opvoeding (KVLO), hebben zich niet laten leiden door relativisme en het idee, dat al jaren leefde, deze week ten uitvoer gebracht. En dus heeft Nederland naast bijvoorbeeld de Boekenweek nu ook een Sportweek, die morgen met een manifestatie aan de finishlijn van de Amstel Gold Race op de Cauberg in Valkenburg wordt afgesloten.

Het nut van een Nationale Sportweek kan ook pragmatisch worden benaderd, zoals Clémence Ross-Van Dorp, staatssecretaris van Sport, dat doet. ,,Misschien is een Sportweek overbodig om mensen in beweging te krijgen. Maar ik vind het een goed initiatief. In dit land zijn we soms van die somberaars; zo van: goh, zouden we dit wel doen? Je kunt berekenen of het rendement heeft, maar je kunt er ook enthousiast aan meewerken. De chatbox is erg verleidelijk. Als er getraind moet worden valt het niet mee om de vriendjes-on line te verlaten. Ik heb een limiet gesteld: niet langer dan een half uur chatten.''

Voor Erica Terpstra, voorzitter van NOC*NSF, is het nut van een Sportweek geen vraag. ,,Er is nog een wereld te winnen. We hebben acht miljoen actieve sporters, tel daar de 2,6 miljoen kinderen bij, evenals de 900.000 tachtigplussers, dan resteren altijd nog zo'n zes miljoen Nederlanders die niet aan sport doen. De Sportweek kan mensen het laatste zetje geven. Ik vind het initiatief een piketpaal van een nieuwe traditie.''

Sport onder de aandacht brengen, dat ziet Ronald Kramer, de voorzitter van de Stichting Nationale Sportweek, als belangrijkste doelstelling. ,,Heel Nederland moet in zo'n week gonzen van de sport'', aldus Kramer, die als directeur breedtesport van NOC*NSF de koepel bij de organisatie heeft betrokken. ,,Onze investering moet erop gericht zijn dat mensen een leven lang gaan sporten om te voorkomen dat we degenereren. En dan is het goed eens per jaar er een week voor uit te trekken om sport onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld bij ouderen. In een bejaardenhuis kan toch gebiljart of gebridged worden?''

Nu de eerste Nationale Sportweek bijna ten einde is, spreekt Kramer van een voortreffelijk debuut. De meer dan duizend aangemelde activiteiten overtreffen alle verwachtingen, evenals de reacties van deelnemers aan sportieve happenings. Ook al er moet er nog geevalueerd worden, Kramer oordeelt dat een basis is gelegd voor een jaarlijkse gebeurtenis.

Het staat vrijwel vast dat de toekomstige Sportweken in omvang kunnen groeien, want de eerste opzet was gebaseerd op een licht concept. Kramer: ,,Het oorspronkelijke plan was veel te ambitieus. Dat ging uit van activiteiten met scholen en verengingen. Maar dat lukt landelijk niet. De eerste keer kun je niet veel meer doen dan de boodschap uitdragen. En ik vind dat we daarin zijn geslaagd, want het werk stroomt ons nu al over de schoenen. Medewerkers zitten bijvoorbeeld 24 uur per dag achter de computer om onze website te beheren. Nu we de aandacht hebben gekregen, zorgen we de komende vijf jaar wel dat het concept beter wordt ontwikkeld.''

Bij de evaluatie blijft een onderzoek naar het effect van de sportweek uit financiële overwegingen achterwege. Kramer: ,,We kijken hoeveel evenementen er zijn gehouden en hoeveel verenigingen, winkels en fitnesscentra hebben meegedaan. En of we genoeg ballen en vlaggen hadden geregeld, evenals de aandacht in de media.''

Opvallende sponsor van de Sportweek is fastfoodketen McDonald's. Is die combinatie wel gepast? Kramer: ,,Die vraag heb je ook niet gesteld aan de wereldvoetbalorganisatie FIFA en het Internationaal Olympisch Comité, waarvan McDonald's al jaren een hoofdsponsor is. Voeding is belangrijk in combinatie met sporten. En volgens mij is het allerminst ongezond om één keer per week bij McDonald's te eten. Bovendien komt onze doelgroep er vaak. En het geld speelde eveneens een rol; voor niets gaat de zon op.''

Paul van der Stoel, directeur McDonald's Nederland, vindt het logisch dat zijn bedrijf de sportweek sponsort. ,,Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus, zoals blijkt uit onze aandacht voor milieu en opleiding en carrièreplanning van ons personeel. En we hebben al jaren het Ronald McDonald Kinderfonds voor ernstig zieke kinderen. En met dat schadelijke voedsel valt het erg mee, want ons assortiment past echt in een gezond levenspatroon. Het is een vooringenomen standpunt dat eten bij McDonald's ongezond zou zijn.''

    • Henk Stouwdam