Smeltwater

Het artikel van Karel Knip over de zeespiegelstijging in de twintigste eeuw (W&O 27 maart) laat helder zien dat er een discrepantie bestaat tussen waarnemingen en schattingen voor de bijdragen van verschillende processen die de zeespiegel beïnvloeden.

Deze discrepantie wordt toegeschreven aan een te lage schatting voor de bijdrage van smeltend landijs in de modellen. Dit laatste is wat kort door de bocht, want ook de bijdrage van veranderingen in de zoetwaterhuishouding op de continenten (veranderingen in het bodemvocht, de rivierafvoer en de opslag in meren, bijvoorbeeld) kan (mede) verantwoordelijk zijn voor de discrepantie. De onnauwkeurigheid in de schatting van die laatste bijdrage is zeer groot. Het lijkt daarom waarschijnlijker dat deze bijdrage moet worden aangepast dan dat de huidige schatting voor de hoeveelheid smeltwater ongeveer een factor vier(!) te laag blijkt.

Bovendien is het de vraag of de waarnemingen van de zeespiegelstijging, afkomstig van enkele peilschalen langs de kust, representatief zijn voor het gemiddelde zeeniveau op aarde. Wat nu geïnterpreteerd wordt als een globale zeespiegelstijging door een toename van de hoeveelheid water in de oceanen kan ook (deels) een herverdeling van het beschikbare zeewater zijn, die gepaard gaat met zeespiegeldaling elders.

    • Dr. C. A. Katsman