Rijke landen gaven meer hulp in 2003

De leden van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) steunden vorig jaar de arme landen voor 68,5 miljard dollar (57 miljard euro), 18 procent meer dan in 2002. De Verenigde Staten is de grootste donor in absolute bedragen (15,8 miljard dollar), gevolgd door Japan en Frankrijk. Nederland is de nummer zes met 4,1 miljard dollar, maar behoort wel tot de landen die 0,7 procent of meer van het nationale inkomen besteedden aan ontwikkelingshulp, zoals de Verenigde Naties nastreeft. Het Nederlandse percentage komt uit op 0,8. Alleen Noorwegen en Denemarken doen het in dit opzicht beter.