Primaat ouders niet langer heilig

Kinderrechters besluiten steeds vaker om kinderen met een hechtingsstoornis bij hun pleegouders te laten en hen niet terug laten keren naar hun eigen ouders. Dat is mogelijk geworden na de uitspraak van de Hoge Raad in september 2003. Toen bepaalden de rechters dat een jongetje van ruim twee, dat al meer dan een jaar bij zijn pleegouders woonde, niet mocht worden teruggestuurd naar zijn moeder. Het jongetje was gehecht geraakt aan zijn pleegouders. De rechters vonden dat het recht van het kind om in een veilige en vertrouwde omgeving te blijven belangrijker dan het recht van de moeder om haar kind op te voeden. De gezinsvoogdij-instelling en de Raad voor de Kinderbescherming hadden gezegd dat het jongetje wél terug moest naar zijn moeder, ook al was hij door haar in zijn eerste levensmaanden ernstig verwaarloosd. De Nederlandse wetgeving is erop gericht dat kinderen bij hun eigen ouders zijn.

De voorzitter van de werkgroep kinderrechters van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, Frans van der Reijt, zegt dat met de uitspraak van de Hoge Raad ,,de weg nu vrij is om in volle omvang het belang van een kind te verdedigen, tegen het belang van de ouders in''. Kinderrechters zien steeds vaker kinderen die zich aan niemand hebben kunnen hechten, die geen normen en waarden en geen geweten hebben ontwikkeld, en die daardoor crimineel geworden zijn. Van der Reijt denkt dat veel ouders in ,,opvoedingsonmacht'' verkeren en dat hun leven ,,onvoldoende structuur heeft'' om te kunnen opvoeden. Daarom groeit bij kinderrechters het gevoel dat kinderen vaak beter af zijn als ze bij hun pleegouders blijven. ,,De samenleving wordt steeds ingewikkelder'', zegt Van der Reijt. ,,Meer ouders dan vroeger redden het niet.'' Ruim anderhalve maand geleden besloot de kinderrechter in Leeuwarden een zesjarig jongetje bij de pleegouder te laten. Van der Reijt noemt deze uitspraak geen incident, maar ,,het begin van een trend''.

ontaarde ouders: pagina 39