Mijn vader is een, eh...

Wat doet je vader? Eens krijgt een kind deze vraag voor zijn kiezen. Is het niet op het schoolplein, dan wel van zijn of haar toekomstige schoonmoeder.

Zoontjes van de tuinman of van de huisarts hebben het simpel. En ook het dochtertje van de burgemeester heeft geen reden tot klagen. En directeur of boekhouder van een supermarkt is ook nog wel uit te leggen. Als de supermarkt tenminste geen deel uitmaakt van een concern met mondiale aspiraties.

Want als pappie of mammie bij Ahold werkt dan kan het al een stuk lastiger worden. Deze week maakte het bedrijf bekend een nieuwe functionaris te hebben benoemd: geen chief executive officer (CEO), chief financial officer (CFO) of chief legal officer (CLO), want die hebben ze al in Zaandam. Ditmaal gaat het om een CAO, een chief accounting officer die verantwoordelijk wordt voor de juistheid van de cijfers. Wellicht een van de weinige

CAO's die niet verplicht zijn de nullijn vast te houden.

Kan het nog complexer? Ja. De CAO zal in de praktijk druk samenwerken met een functionaris wiens benoeming op dezelfde dag een feit werd: de CBCO. Dat staat bij Ahold nu voor chief business controlling officer.

De stroom afkortingen maakt het er voor de buitenwereld niet gemakkelijker op. Nog even en elke bestuurstafel van een modern bedrijf heeft 26 stoelen nodig, van CAO tot CZO.

Overdreven? Ook de chief marketing officer (CMO), de chief operations officer (COO), of de chief reputation officer (CRO), de chief technology officer (CTO), chief human resources officer (CHRO) en de chief information officer (CIO) hebben hun intrede al gedaan.

De titulatuur staat niet op zich: de letters staan symbool voor een Angelsaksische cultuur waar ook de veelbesproken bonussen deel van uitmaken. Vorig jaar besloot Philips zijn jaarverslag zelfs niet meer in het Nederlands uit te brengen, maar na protesten van aandeelhouders kwam het elektronicaconcern dit jaar toch nog met een verslag in het Nederlands. Ook bij het postbedrijf TPG bestaan klachten over het ontbreken van een Nederlands verslag. Komende week vraagt het chemieconcern Akzo Nobel aan de aandeelhouders toestemming om bij financiële bekendmakingen ,,Engels als officiële taal'' aan te wijzen.

Voordeel van de Angelsaksische cultuur is dat bedrijven tot meer transparantie worden gedwongen. Menig aandeelhouder zal het alleen betreuren dat die openheid weer erg ingewikkeld wordt gemaakt door diezelfde Angelsaksische cultuur.

Aan de chief communications officer (CCO) de taak om het allemaal weer aan de buitenwereld uit te leggen.