Iedereen mag `ouderwets' smullen van bessen in het bos 1

Alle gekheid op een stokje was mijn eerste gedachte na het lezen van het stuk `Allochtonen moeten smullen in het bos, autochtonen mogen niet' door Ria Loohuizen (Opinie & Debat, 10 april).

Enkele van onze natuurbeheerders zijn met een plan gekomen om `een Bos om van te Smullen' aan te planten, speciaal voor allochtonen, voor autochtonen blijft het wildplukken verboden.

Onder het valse voorwendsel dat allochtonen te weinig in de natuur komen en in hun land overal in de natuur iets te eten is, proberen natuurorganisaties deze mensen het Smulbos in te lokken. Waar het deze organisaties werkelijk om gaat is te verhinderen dat deze mensen onze bossen leegplukken en de geplukte producten vervolgens met hoge winst verkopen. Het idee is dat allochtonen onder toezicht hun gewassen in het Smulbos plukken en opeten.

Naar mijn mening lijkt dit meer op een strafkamp, en wie zegt dat autochtonen nooit gewassen in het bos plukken en deze tegen een veel te hoge prijs verkopen. Door het planten van een Smulbos worden mensen ten onrechte veroordeeld en stoppen we allochtonen weer letterlijk en figuurlijk in een hokje, namelijk in een met omheiningen afgezet Smulbos. Ik weet zeker dat we ons geld beter kunnen besteden aan een project waarbij de integratie van allochtonen wordt bevorderd dan aan dit Smulbos, waarbij de gelijkwaardigheid van allochtonen en autochtonen blijkbaar geen enkele rol speelt.