`Hypes zijn aan mij niet besteed'

Hoe bereiden mensen zich voor op hun oude dag? Vandaag Theo Leussink, die in een plakboek zijn vermogen bijhoudt. ,,Of ik krampachtig met geld omga? Neu, hoezo?''

,,Ik was zeven jaar oud toen mijn vader mij meenam naar de Boerenleenbank. `Ik heb een spaarbankboekje voor je aangevraagd', zei hij. `En we gaan nu je spaargeld naar de bank brengen.' Met mijn kleine lijf kon ik maar net over de balie heen kijken. Maar het gevoel dat ik kreeg toen die bankdirecteur het sleuteltje van mijn spaarpot omdraaide zal ik nooit vergeten. Al die dubbeltjes, stuivers en kwartjes die over dat koude marmer rolden – ik voelde me een hele meneer.

,,Ik kom uit een katholiek burgergezin waar elk dubbeltje werd omgedraaid. Schulden maken was een zonde, dat dééd je gewoon niet. Niet dat mijn ouders krenterig waren – integendeel – maar mijn verlangens werden bij lange na niet vervuld. Ik leerde al jong dat het goed is om je wensen uit te stellen. Oók in financiële zin. Zo zal ik bijvoorbeeld nooit van de ene op de andere dag vol in een aandelenfonds stappen. In plaats daarvan bouw ik een positie op door kleine porties te kopen – daar kunnen maanden, soms jaren overheen gaan. Ik ben een geduldig man.

,,Maar het begon ooit met spaarrekeningen en spaardeposito's. In 1980 was de rente historisch hoog. Ik herinner me dat ik destijds enkele spaardeposito's bij de Postbank heb afgesloten met een rente van 11,75 procent. Sparen is veilig. En makkelijk. Maar de opbrengst valt toch een beetje tegen. Toen een vriend met verstand van beleggen mij er op wees dat de Nederlandse staat met een emissie van DSM zou komen, hapte ik toe. Het ging weliswaar om een kleine portie, maar na drie maanden had ik al 300 gulden winst gemaakt! En ja, toen had ik de smaak te pakken.

,,Als sorteerder bij de PTT kon ik tegen een redelijke prijs aandelen kopen toen de overheid in 1993 tot verkoop van het staatsbedrijf overging. Ook nu kocht ik weer kleine porties, die ik na korte tijd van de hand deed. En ik sloot een lijfrenteverzekering en een dollargarantiepolis af. Het was een tijd van ruiken, snuffelen en analyseren. En nog voordat het begrip `financiële planning' in zwang kwam, heb ik een plakboek aangeschaft om mijn financiële handel en wandel vast te leggen. Voor in het boek staan enkele strategische uitgangspunten en grafieken. Achterin het uitvoeringsplan. Mijn doel: stoppen met werken rond mijn 55ste.

,,Of ik krampachtig met geld omga? Neu, hoezo? Ik spaar en beleg om van mijn oude dag te kunnen genieten, maar dat betekent niet dat ik het leven nú aan mij voorbij laat gaan. Anderhalf jaar geleden ben ik parttime gaan werken – ik verwerk nu nog maar vijf avonden per week de post, gevolgd door een week verlof. In mijn vrije week verzorg ik nachtwaken bij terminale patiënten voor de organisatie `Vrijwilligers Terminale Thuiszorg' (VTZ). Dankbaar werk, dat mij bewuster heeft gemaakt van alle vraagstukken rond de kwaliteit van het leven en de dood. Dat mijn inkomen daardoor bijna gehalveerd is, deert mij weinig.

,,Zo nu en dan word ik gevraagd om iemand wegwijs te maken in de wereld van de financiële markten. Dat doe ik met plezier, zij het dat ik namen van fondsen en bedrijven achterwege laat. Ik wil niet de indruk wekken dat ik weet wat de kip met de gouden eieren gaat worden. Zelf handel ik op basis van kennis, maar vooral intuïtie. Mijn strategie zou je als `tegendraads' kunnen omschrijven: waar anderen de slappe aandelenbeurs mijden, koop ik juist fondsen aan. En hypes – zoals de IT-hype van enkele jaren geleden – zijn aan mij niet besteed. Ik vertrouw op mijn eigen visie en kracht. En als ik eens een minder fortuinlijke aankoop doe: soit. Ik zie niet om in spijt. Wie benauwd leeft, benauwd sterft, is mijn motto.

,,Of ik nog tips heb? Ja: houd je financiële hygiëne in acht. Wie goed voor zichzelf zorgt, is ook in staat goed voor anderen te zorgen. En die wisselwerking staat garant voor een rijk leven. Daar kan geen miljoen euro tegenop.''

Dit is het eerste deel in een serie over financiële planning voor de oude dag. De redactie is op zoek naar iemand die met het opknappen, verhuren of verkopen van huizen geld verdient voor later. Reacties naar geld@nrc.nl

Naam: Theo Leussink (53)

Beroep: verwerkt grote-partijenpost bij TPG

Woonplaats: Houten

Burgerlijke staat: gescheiden