Hulpgeld mag tevens besteed aan veiligheid

De OESO, de club van rijke industrielanden, heeft gisteren in Parijs overeenstemming bereikt over verruiming van de regels voor het geven van ontwikkelingshulp.

Mede op aandringen van Nederland mag voortaan ook officiële ontwikkelingshulp besteed worden aan zaken die de veiligheid van een arm land ten goede komen. Minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking), die zich krachtig had ingezet voor dit besluit, spreekt volgens een persbericht van haar ministerie van ,,een flinke stap voorwaarts''.

De 23 ministers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), die samen het leeuwendeel van de internationale hulp in de wereld verstrekken, zijn van mening dat zonder veiligheid armoedebestrijding nauwelijks mogelijk is.

Daarom hebben de OESO-staten besloten bepaalde uitgaven onder het hulpbudget te laten vallen, zoals hulp voor betere wetgeving om het gebruik van kindsoldaten tegen te gaan. Maar ook assistentie bij het inzichtelijk maken van de defensieuitgaven van ontwikkelingslanden en het bevorderen van de democratische controle daarop. Ook die uitgaven mogen voortaan als ontwikkelingshulp worden beschouwd.

De OESO heeft echter nog moeite met de wens van Nederland om lokale militairen zodanig te trainen dat zij zelf in staat zijn om vredesmissies uit te voeren. Ook mag er nog geen hulpgeld gebruikt worden voor het vernietigen van een deel van de wapenvoorraad van het officiële leger van een ontwikkelingsland. Staatssecretaris Van Ardenne hoopt echter dat de Development Assistance Commitee (DAC) van de OESO uiteindelijk ook op deze onderwerpen overstag zal gaan.

Tijdens overleg in de Tweede Kamer bleek eerder deze week echter dat een grote minderheid moeite heeft met de nieuwe interpretatie van ontwikkelingshulp.

Zo vinden PvdA, GroenLinks, SP en de kleine christelijke partijen dat de training van het nationale leger bijvoorbeeld uitdrukkelijk niet uit ontwikkelingsgeld mag worden betaald. Voorstanders van zulke steun verwijzen daarentegen vaak naar het nieuwe leger van Afghanistan, omdat dat door velen van essentieel belang wordt geacht voor de toekomstige stabiliteit van het door oorlog verwoeste land.