Geen korting pensioen Campina

De rechter heeft het pensioenfonds van zuivelcoöperatie Campina verboden om te korten op de uitkering aan gepensioneerden. Het Campina-fonds wilde gepensioneerde werknemers dit jaar niet volledig compenseren voor de inflatie omdat het te weinig geld zou hebben. Het geldgebrek is volgens een uitspraak gisteren van de voorzieningenrechter van de rechtbank in Arnhem ,,onvoldoende aannemelijk'' gemaakt door het pensioenfonds.

Normaal gesproken worden de pensioenuitkering van oud-werknemers van Campina volledig gecompenseerd voor inflatie. Het pensioenfonds van Campina wilde de komende jaren echter een korting van 1,2 procentpunt doorvoeren in verband met ontoereikende middelen. Op die manier wilde het fonds tot en met 2008 geld besparen waarmee het de buffers kon aanvullen. Pensioenfondsen moeten van de toezichthouder Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) reserves aanleggen om eventuele beleggingsverliezen op te vangen. In het verleden – toen er meer kapitaal beschikbaar was – keerde het pensioenfonds van Campina juist overtollige middelen uit aan de onderneming.

Volgens de gepensioneerden die naar de rechter stapten is de korting in tegenspraak met het pensioenreglement waarin staat dat het Campina-fonds automatisch indexeert zolang de jaarlijkse verhoging onder de 3 procent blijft. Zij eisten voor 2004 een volledige compensatie voor inflatie: 1,9 procent. Voormalige directieleden van Campina ondersteunden met verklaringen de eisers. Volgens voormalig directievoorzitter B. Bijvoet heeft hij tussen 1995 en 2000 regelmatig aan werknemers, commissarissen en het pensioenfonds laten weten ,,dat -indien nodig- de premierestitutie, welke de werkgever vanaf 1991 jaarlijks heeft verkregen, zouden worden teruggestort, indien het Pensioenfonds tekort zou komen.'' Zijn voormalige collega B. de Lange, onderschreef de verklaring van Bijvoet en wees erop dat het pensioenreglement deze belofte als zodanig ook erkent. De huidige voorzitter van Campina, A. Ooijen, betwist overigens deze toezeggingen.

De rechter zei gisteren vast dat het fonds geen tekort heeft in de definities die de PVK hanteert. De dekkingsgraad – de bezittingen ten opzichte van de verplichtingen – is niet te laag volgens de PVK-normen, aldus de rechter.

Mocht het pensioenfonds van Campina de gepensioneerden toch korten, dan moet het fonds 100.000 euro betalen aan de eisende partij voor iedere dag dat het verbod overtreden wordt, met een maximum van 5 miljoen euro. Het verbod om aan de jaarlijkse verhoging van de ex-werknemers te sleutelen, geldt alleen voor 2004. Het voert te ver om nu een besluit te nemen over indexatie in de komende jaren, aldus de rechter.