Financiële steun voor scheepsbouw

De Nederlandse scheepsbouw krijgt de komende jaren voor een bedrag van 70 miljoen euro aan overheidssteun. De ministerraad ging gisteren akkoord met een voorstel van minister Brinkhorst (Economische Zaken).

Het kabinet is bereid dit jaar een subsidie van 50 miljoen euro te verlenen voor extra ordersteun. Bovendien wordt er in zowel 2005 als 2006 een bedrag van tien miljoen euro gereserveerd voor een garantiefonds voor de voor-financiering van nieuw te bouwen schepen.

De Europese Commissie besloot eerder dit jaar opnieuw steun voor orders toe te staan, waardoor de Nederlandse scheepbouwers in een benarde situatie terecht dreigden te komen. Vertegenwoordigers van de Nederlandse scheepsbouw betogen dat zij benadeeld worden door steun die buitenlandse concurrenten van hun regeringen ontvangen. Ook een meerderheid in de Tweede Kamer pleitte voor steun aan de eigen scheepsbouw. Brinkhorst was hier aanvankelijk op tegen omdat het hem naar zijn zeggen aan geld op zijn begroting ontbrak. Onlangs zei de minister toe toch zijn best te zullen doen voor een regeling.

Het ministerie van Economische Zaken zei gisteren dat de Nederlandse scheepsbouw voorop loopt in Europa met de bouw van technologisch hoogwaardige schepen. Als er binnen Europa eerlijke concurrentieverhoudingen van kracht zouden zijn, zo meent Brinkhorst, kan de sector in Nederland een zeer rooskleurige toekomst tegemoet zien. Het is de bedoeling dat de nu toegezegde subsidies in het bijzonder ten goede komen aan innovatie.