Film over haat wekt woede

Vorige maand ging de Parijse middelbare school Turgot kortstondig in staking, na de uitzending van een televisie-documentaire over het antisemitisme op hun school. Ze protesteerden daarmee tegen een `onvolledig en partijdig' portret. Deze week ontstond, al voor de uitzending, afgelopen donderdagavond, soortgelijk rumoer over een documentaire van de cineast Elie Chouraqui. Onderwerp: het antisemitisme van leerlingen van de openbare school Paul Éluard in de Parijse voorstad Montreuil, die regelmatig leerlingen van een naburige, joodse school uitschelden en zelfs aanvallen.

Naar aanleiding van de documentaire gaf François Fillon, minister van Onderwijs, gisterochtend een persconferentie in Montreuil, samen met (de communistische) burgemeester Jean-Pierre Brard. Fillon zei eerder `woedend' te zijn over de, wegens het conflict in het Midden-Oosten, onmiskenbare opleving van antisemitisme in Frankrijk, maar hij was ook `geschokt', dat Chouraqui maar `één kant van de dingen' laat zien. Brard was minder diplomatiek en noemde de documentaire een `op leugens gestoelde (-) in scène gezette manipulatie'. Zo heeft Chouraqui, anders dan hij in zijn film beweert, volgens Brard nooit in Montreuil gewoond en is hij er ook niet naar school gegaan.

De verontwaardigde betrokkenen ontkennen niet dat zich regelmatig antisemitische incidenten voordoen, maar zij verwijten Chouraqui de `vruchtbare' samenwerking tussen de scholen te hebben verzwegen. Zo reisden de scholen gezamenlijk naar Auschwitz, wat resulteerde in een film en een fotoboek. Ook lazen leerlingen tegelijkertijd het boek `Racisme, uitgelegd aan mijn dochter' van Tahar Ben Jelloun en deden zij mee aan een door de gemeente uitgeschreven poëziewedstrijd rondom het thema racisme en antisemitisme. Volgens de directrices van beide scholen doet Charouqui met zijn `eenzijdige' film ,,werk van jaren'' teniet.

In de film zegt een leerlinge van Arabische afkomst dat joden ,,uitverkoren zijn om slachtoffer te zijn''. Ook zegt ze: ,,Ze dragen merkkleding en hebben geld.''

Volgens een docente heeft Chouaqui deze uitspraken uitgelokt. Hij was aan het eind van een twee uur durend interview met de klas, die geen antisemitische uitspraken deed, `zenuwachtig' geworden. Hij had de klas gesommeerd op te houden `om de hete brij heen te draaien' en gedreigd: ,,Ik ga hier niet met lege handen weg.''

    • Pieter Kottman