EU: actie in Kosovo

De ministers van buitenlandse zaken van de Europese Unie willen dat de Unie een steviger rol gaat spelen in Kosovo. Ook moet de druk op de Servische deelrepubliek worden opgevoerd om orde op zaken te stellen. De ministers zijn tot deze conclusie gekomen tijdens een informeel samenzijn in het Ierse Tullamore.

Volgens de Ierse minister van Buitenlandse zaken Brian Cowen, zijn land is tot 1 juli voorzitter van de EU, zijn de ministers het erover eens dat Europa moet streven naar een meer effectieve politiek ten aanzien van Kosovo. Daarbij is geld een belangrijk drukmiddel, zo liet de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bot doorschemeren. Hij wees erop dat de Unie voor een kwart van het bruto binnenlands produkt van Kosovo zorg draagt. ,,We kunnen niet voor sinterklaas blijven spelen.''

Hoe de Europese Unie precies wil gaan optreden in Kosovo zal de komende tijd nader worden uitgewerkt door de Raad van ministers en de Europese Commissie. De ministers hebben nog eens vastgesteld dat pas over de toekomst van Kosovo beslist kan worden als aan een aantal basisvoorwaarden is voldaan. Deze houden onder andere in dat er eerst sprake moet zijn van goed werkende democratische instituties, een goed opererend rechtssysteem, heldere afspraken over terugkeer van vluchtelingen en een dialoog met Servië waartoe de provincie officieel nog behoort.

Kosovo wordt sinds het einde van de burgeroorlog geleid door een VN-bestuur. Hierop bestaat veel kritiek, vooral ook na het uitbreken van de golf van geweld een maand geleden. Daarnaast is de Navo actief op militair gebied.