Drastische reductie van broeikasgassen

Het kabinet wil de uitstoot van broeikasgassen veel drastischer terugdringen dan eerder in het Kyoto-klimaatverdrag is afgesproken. Dit blijkt uit voorstellen van staatssecretaris Van Geel (Milieu) die gisteren in de ministerraad zijn besproken.

Het kabinet maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de klimaatverandering die steeds duidelijker merkbaar worden. Van Geel wil de periode dat Nederland voorzitter is van de Europese Unie gaan benutten om de maatregelen uit het Kyoto-verdrag uit te breiden en aan te scherpen.

Overigens is dat verdrag nog niet in werking omdat Rusland het nog niet heeft ondertekend. Op de tiende grote klimaatconferentie in Buenos Aires zal Van Geel de medewerking van de internationale gemeenschap vragen voor zijn plannen. Voorwaarde voor hem is dat de maatregelen in Europees verband worden genomen.

Destijds is in Kyoto afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen in Europa terug te dringen tot acht procent onder het niveau van 1990. Deze doelstelling wordt binnen Europa alleen door Finland gehaald. Van Geel wil nu tot 30 procent gaan om daarmee de gemiddelde temperatuurstijging op maximaal 2 graden boven het pre-industrieel tijdperk te houden.

De staatssecretaris heeft de ministerraad gisteren geen concrete voorstellen gedaan, maar over de maximale tempratuurstijging was men het eens. Alvorens de dertig procent daling voor te schrijven, laat Van Geel nog onderzoeken wat hiervan de economische gevolgen zullen zijn. Hij wil bovendien dat de ontwikkelingslanden ook hun bijdrage leveren.

Verder zal het Centraal Planbureau (CPB) samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Energie Onderzoekscentrum Nederland (ECN) in Petten gaan berekenen hoe de uitstoot van broeikasgassen zich de komende jaren zal ontwikkelen, zo kondigt het kabinet aan.