AOW ach en wee

Wanneer men na 1 januari 2015 65 jaar wordt (in mijn geval 14 maanden later) vervalt terecht de toeslag voor een jongere, niet werkende partner. Mijn partner is jonger dan ik, maar stopt met werken wanneer ik 65 jaar word. Dan doet zich de vreemde situatie voor dat een alleenstaande 921,28 euro aan AOW ontvangt, maar ik slechts 631,76 euro, door mijn partner zonder inkomsten. Ik vroeg dit na bij de Sociale Verzekeringsbank en mijn pensioenfonds, maar niemand kan dit toelichten. In mijn ogen is er sprake van een ongelijke behandeling. Ik legde het ook voor aan de Kamerfractie van de VVD. Voor hen was dit nieuw en zo op het oog onterecht. Niets meer van gehoord. Klopt het dat ik slechts 631,76 euro ontvang?

(A. P.)

Vanaf 2015 vervalt de partnertoeslag, ongeacht of de partner wel of niet werkt of andere inkomsten heeft. Mede om de AOW betaalbaar te houden. Uw partner kiest vrijwillig voor stoppen, waardoor er inkomsten wegvallen en de kosten van uw beider huishouden op uw halve AOW voor gehuwden drukken. Een alleenstaande kan niet kiezen en moet alles zelf betalen. Het lijkt me daarom logisch dat die meer AOW ontvangt. Voor die vorm van basisoudedagsvoorziening hebben we (politiek) gekozen.

    • Adriaan Hiele