Albatros

Het artikel `Albatros' van Vincent Icke heb ik met enige verbazing gelezen (W&O, 11 april). De kleine kleuter Electrologica met zijn ware wetenschappers mag zich afzetten tegen Philips. De argumenten slaan nergens op. De verhuizing van het hoofdkantoor naar Amsterdam had niets met innovatie te maken, maar was een keuze voor een betere en sneller bereikbare plaats voor een internationaal concern. Het opdoeken van Electrologica omdat computers nooit meer dan duur speelgoed voor wetenschappers zouden zijn is al helemaal uit de lucht gegrepen. Zijdelings heb ik in de jaren zestig contacten gehad met Electrologica in verband met de overname door Philips van hun computerserie X8. Dat waren vaak moeilijke contacten, waarbij je soms weleens het gevoel kreeg inderdaad tot het zingende volk gerekend te worden. Op essentiële vragen kreeg je geen antwoord.

De wetenschappers bij Philips hadden toen al een goede rekenmachine tot hun beschikking, vele malen beter dan de nog in opbouw zijnde X8 ooit zou kunnen bereiken. Toegegeven, het was toen geen eigen fabrikaat, maar enige jaren later wel. Bovendien werd de machine ook voor niet wetenschappelijke toepassingen gebruikt, al was het niet de meest geschikte computer daarvoor en dat geldt zeker voor de X8. Het streven was toen om een computer te ontwikkelen die voor beide toepassingen geschikt zou zijn zoals de 360-serie van IBM. De Electrologica machine was daarmee inderdaad afgedaan. Philips heeft nog wel geprobeerd mee te gaan in de vaart der computerfabrikanten samen met Siemens en een Franse maatschappij, maar de afloop daarvan is meer een financiële kwestie geweest dan iets anders. Dat Philips ooit toonaangevend zou hebben kunnen zijn in grote computers, zelfs met inbreng van wetenschappers van Electrologica, lijkt mij volkomen onjuist. Gelukkig wist men bij Philips dat ook de albatros zo af en toe met zijn poten op de grond komt.

Het is jammer, we hebben ware wetenschappers hard nodig, maar om in een soort zelfgenoegzaamheid de captains of industry voor een stelletje brute barbaren uit te maken gaat toch wel wat te ver.

    • Joop Marrevee Schiedam