Het nieuws van 17 april 2004

Afschaffen gymnasia gaat sneller dan van coffeeshops

De `merkwaardige achterdocht' jegens het zelfstandige gymnasium (Opinie & Debat, 3 april) is mijns inziens nog groter dan Maarten Huygen veronderstelt. Er is harder gewerkt aan het afschaffen van gymnasia dan van coffeeshops. De Nederlandse `tolerantie' kent merkwaardige grenzen, die vooral door een grote angst voor alles wat `elitair' lijkt worden getrokken. Om het onderwijs te `egaliseren' zijn in Engeland in de jaren '70 door een linkse regering de meeste `Grammar Schools' afgeschaft. De intellectuele elite, die iedereen met intelligentie een kans gaf, maakte plaats voor een financiële elite, aangezien alleen privé-scholen nog goed onderwijs boden. Gelukkig wordt de intellectuele elite nog wel op een paar Engelse universiteiten gehandhaafd, waardoor ik na een uitstekende opleiding op het Vossiusgymnasium kon solliciteren naar een plaats in Cambridge (in '97). Na een zware voorselectie, die ik zonder de intellectuele meerwaarde van een categoriaal gymnasium niet zou hebben doorstaan, werd ik aangenomen. Ik heb in Cambridge de vruchten geplukt van selectie aan de poort en een zeer stimulerende tijd gehad, die scherp afstak tegen het schoolse programma op Nederlandse universiteiten. Hoewel het studiehuis is bedoeld om leerlingen zelfstandig te leren werken, worden studenten aan het handje gehouden. Met het studiehuis, waarmee ik nooit in Cambridge zou zijn toegelaten, heeft Nederland zich in Europa buiten de markt geprijsd, door het uitzonderlijk hoge aantal vakken op laag niveau.

Als Nederland op internationaal niveau niet de boot wil missen, moet het studiehuis worden afgeschaft, de gymnasia gesteund worden, en moet er selectie plaatsvinden op universiteiten. Zo zou iedereen, ongeacht financiële achtergrond, een kans krijgen om zijn intellectuele potentieel te vervullen en zou ik graag in Nederland les komen geven.