Zwijgen doorbroken over huiselijk geweld

Enkele Saoedische kranten hebben deze week foto's afgedrukt van een televisiepresentatrice die naar haar zeggen door haar echtgenoot was mishandeld. Rania al-Baz had de kranten gevraagd de foto's te publiceren omdat ze het onderwerp huiselijk geweld – een taboe-onderwerp – in de publiciteit wilde brengen.

Al-Baz, die werkt voor Kanaal 1 van de Saoedische staatstelevisie, vertelde de kranten dat haar man, Mohammed al-Fallatta, haar zo zwaar had mishandeld dat haar neus was gebroken en haar gezicht op nog 13 plekken was gebroken – zoals ook overduidelijk op de foto's was te zien. ,,Ik wil wat mij is overkomen gebruiken om de aandacht te vestigen op het lot van mishandelde vrouwen'', zei ze tegen de Engelstalige Saoedische krant Arab News.

,,Alle Saoedische vrouwen moeten Rania lof toezwaaien'', commentarieerde de krant vervolgens. ,,Veel te lang hebben veel van onze vrouwen gezwegen over mishandelingen door hun mannen. Ze slikken hun ellende en het misbruik gaat door en door.''

Te lang, aldus de commentator, is huiselijk geweld een taboe-onderwerp gebleven. Hij schreef dit toe aan de aarzeling om zich in te laten met wat zich binnenshuis afspeelt. Maar ook het vooroordeel van de maatschappij jegens vrouwen speelt volgens hem een rol. ,,Veel Saoedische mannen gaan ervan uit dat vrouwen nuttig zijn als seksobject of om bevelen op te volgen. Veel Saoedische mannen zien vrouwen nog als minderwaardige schepsels die op aarde zijn gezet om hen te behagen. Ze hebben de neiging vrouwen te beschouwen als bezit dat is aangeschaft door de betaling van de bruidsschat.'' De commentator wees erop dat deze houding niet alleen echtgenotes geldt, maar ook buitenlands huispersoneel.

Een Saoedische prinses betaalt voor de medische behandeling, inclusief plastische chirurgie, voor Rania al-Baz. Haar man, een werkloze zanger, wordt door de politie gezocht.