Zorgen Citigroup

Er was eens een grote zakenbank op Wall Street, genaamd Salomon Brothers.

Deze firma gebruikte zijn eigen kapitaal om te speculeren op de financiële markten. Soms had de bank daarmee groot succes en op andere momenten verloor zij weer enorme sommen geld. Het was een activiteit die berucht werd wegens zijn wisselvalligheid. Vorig jaar heeft iedere zakenbank op Wall Street veel geld verdiend door voor eigen rekening te handelen. Toch is Salomon Brothers – dat nu deel uitmaakt van Citigroup – ironisch genoeg van hen allemaal het minst afhankelijk geweest van deze activiteiten voor het maken van winst.

Zoals blijkt uit de resultaten over het eerste kwartaal zou Citigroup hierdoor in een optimale positie moeten verkeren voor het doorstaan van de onvermijdelijke rentestijging die naar verwachting veel collegaspeculanten op Wall Street schade zal toebrengen. De omzet uit transacties voor eigen rekening bedraagt minder dan 1 miljard dollar, op een door Citigroup in dit kwartaal behaalde totaalomzet van 22 miljard dollar. Alleen al de omvang van het concern betekent dat zelfs een algehele eliminatie van het handelen voor eigen rekening wel eens van weinig invloed op de winst zou kunnen zijn.

Maar Citigroup kampt met een andere zorg – de groeiende hoeveelheid wanbetalers bij sommige kredietactiviteiten. Het kwartaal gaf bijvoorbeeld een stijging van 30 procent – naar 1,2 miljard dollar – te zien van de voorzieningen voor slechte leningen bij de creditcarddivisie. Dat was tevens de enige divisie die een daling van de winstgevendheid sinds het laatste kwartaal van het afgelopen jaar rapporteerde. De stijgende rente zal het aantal wanbetalers eerder nog verder doen toenemen dan verminderen.

Anders dan bij de speculatie-activiteiten zijn de inkomsten uit de creditcarddivisie van Citigroup wel degelijk substantieel: zo'n vijfde van de totale netto-omzet, ongeveer net zoveel als zakenbank Merrill Lynch met transacties voor eigen rekening binnenhaalt. Uiteraard geniet Citigroup schaalvoordelen waar geen enkele concurrent aan kan tippen. Een rentestijging kan vergezeld gaan van een groei van de kredietactiviteiten en bedrijfsfinancieringen. Toch kan het geen kwaad erbij stil te staan dat Citigroup door het afschudden van zijn speculatie-activiteiten nog niet in veilige haven is als de rente inderdaad omhoog gaat.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • Rob Cox