Topman KWS wist van omkoping

Directievoorzitter H. de V. van Koninklijke Wegenbouw Stevin, een van de grootste wegenbouwers van Nederland, heeft toegegeven dat hij wist van het omkopen van politici op de Nederlandse Antillen.

Die bekentenis kan leiden tot een meineedprocedure omdat De V. eerder, voor de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid, onder ede heeft verklaard géén kennis te hebben gehad van omkoping door zijn concern KWS.

De voormalige voorzitter van de enquêtecommissie, het Tweede-Kamerlid M. Vos (GroenLinks), vindt dat er ,,alle aanleiding'' is om, na overleg met de leden van de inmiddels opgeheven enquêtecommissie, voorzitter Weisglas van de Tweede Kamer te vragen te onderzoeken of een meineedprocedure kan worden begonnen.

Vos: ,,Als deze verklaring inderdaad in deze bewoordingen is afgelegd, staat die haaks op zijn uitlatingen in het openbare verhoor voor de commissie. Wij hebben als oud-leden van de commissie onlangs afgesproken dat wij bij concrete aanwijzingen van meineed Weisglas zullen verzoeken zo'n meineedprocedure op te starten.''

Koninklijke Wegenbouw Stevin behoort in de bouwfraude die justitie onderzoekt tot de verdachte aannemers, naast onder andere de bedrijven Koop, BAM en Heijmans. Twee van de drie directieleden van KWS, H. de V. en A. de R., worden door justitie ook persoonlijk vervolgd.

Op 16 december 2002 bekende De V. tegenover de politie dat hij twee jaar eerder was geïnformeerd dat KWS-dochter De Antillen NV geld betaalde aan politici ,,om aan werk te komen''. Dat blijkt uit de tekst van zijn bekentenis, waarover deze krant beschikt. Drie maanden eerder, op 5 september 2002, had hij nog tegen de enquêtecommissie gezegd dat hem ,,in het geheel niet'' was gerapporteerd dat zulke praktijken plaatsvonden binnen zijn concern.

KWS-dochter De Antillen is begin dit jaar veroordeeld wegens valsheid in geschrifte en omkoping van ambtenaren en politici van drie politieke partijen. Een van de partijen is FOL van Anthony en Mirna Godett.

In het justitieel onderzoek naar corruptie onder ambtenaren en politici op de Antillen bekende De V. door de directeur van De Antillen NV in oktober 2000 te zijn bijgepraat over het betalen van de politiek om aan werk te komen.

De passage uit de verklaring van De V., 16 december 2002 afgelegd bij de politie:

,,Ik ben in oktober 2000 voor het eerst naar Curaçao afgereisd voor een kennismakingsbezoek bij het bedrijf. Tijdens het kennismakingsbezoek werd mij uitgelegd hoe het bedrijf functioneerde, welke procedures er gehanteerd werden en onder meer werd mij door Cees L. (de directeur van De Antillen NV, red.) ook verteld dat het usance was dat de politiek betaald werd om aan werk te komen. Ik had absoluut geen buitenlandervaring en er kwam zoveel op mij af, dus ik heb dit ter kennisneming aangenomen. Cees vertelde me dat een persoon genaamd Rob S. in opdracht van De Antillen de politiek betaalde.''

De V. ondernam twee jaar lang niets tegen de praktijken. Voor de stelling dat De V. en het management van moederbedrijf KWS inderdaad wisten wat de `dochter' deed, zitten in het strafdossier ondersteunende verklaringen.

[Vervolg meineed:pagina ]

OMKOPING

KWS wacht op uitspraak rechter

En in het vonnis waarin De Antillen NV veroordeeld wordt, wijst de rechter erop dat het ,,door de verdediging opgeroepen beeld van een keurige, onwetende moeder die uitroept `zulke dingen doet mijn kind niet' schril contrasteert met de feiten zoals daarvan is gebleken uit het dossier.''

De bekentenis van De V. bij de politie staat tegenover zijn eerdere verklaring voor de enquêtecommissie. Toen zei De V., nadat hij beloofd had dat hij ,,de gehele waarheid en niets dan de waarheid'' zou vertellen, dat hij van het ,,gunstig stemmen van ambtenaren'' niets wist. Hij had er ook nooit over gehoord. De gedragscode van KWS, die het smeren of omkopen van opdrachtgevers verbiedt, was niet overtreden, luidde zijn boodschap aan commissielid G. de Vries, die hem op dit punt ondervroeg.

De tekst van het verhoor waarin De V. meldt dat KWS een interne code heeft die smeren en omkopen verbiedt:

De V.: Bij Volker Stevin zijn daar richtlijnen voor, met name de gedragscode over integriteit. Wij zijn een koninklijk bedrijf.

De Vries: Dat is helder. Nogmaals, een gedragscode is één, de naleving daarvan en de controle daarop is twee.

De V.: Dat is bij ons niet aan de orde.

KWS zegt geen uitspraken te willen doen zolang de zaak onder de rechter is. ,,Onze advocaten buigen zich nu over de dossiers, waar je een boekenkast mee kunt vullen.'' KWS-advocaat A. van Stigt: ,,Uw krant kent niet het hele dossier en trekt verkeerde conclusies. De V. ging uit van bijdragen aan campagnevoering en was nimmer op de hoogte van individuele betalingen aan de politiek.''

De V. is nog steeds in functie als directievoorzitter van KWS, ondanks de interne gedragscode die disciplinaire maatregelen voorschrijft voor werknemers die zich schuldig maken aan verboden praktijken.

De woordvoerder van KWS: ,,We wachten de procesgang af ''.

    • Jos Verlaan
    • Joep Dohmen