Tapuya-indianen

Zoals Roelof van Gelder in het Cultureel Supplement van 9 april terecht opmerkt, is het onbekend hoe het Europese publiek reageerde op het uitzonderlijke schilderij Dans van de Tapuya indianen (ca. 1640) dat in opdracht van Johan Maurits van Nassau-Siegen tijdens (of na) diens periode als gouverneur-generaal van Nederlands Brazilië door Albert Eckhout werd vervaardigd. Maar wel zijn de reacties geregistreerd van enkele ooggetuigen die aanwezig waren bij een door Johan Maurits na diens terugkeer in Holland in het Mauritshuis georganiseerd feest, waarbij hij een zestal Tapuyas die met hem uit Brazilië waren meegereisd, een oorlogsdans liet uitvoeren. Een en ander was volgens een der feestgangers aanleiding tot `beaucoup de raillerie et risée parmi toute sorte de gens'. Anderen waren in het geheel niet verrukt, met name enkele Haagse dominees, die met hun vrouwen waren gekomen, vonden het optreden van de indianen, poedelnaakt als ze waren net als op Eckhouts schilderij, allesbehalve fatsoenlijk.