Schröder prijst relatie `lieber Jan Peter'

De Duitse bondskanselier Schröder was gisteren in Nederland op bezoek om de wederzijdse betrekkingen aan te halen.

De wraak van de Duitse bondskanselier Schröder op zijn critici in Nederland was gisteren zoet. Wat vond hij van de Nederlandse overschrijding van de normen van het stabiliteitspact van de euro, wilde een student van de Erasmus Universiteit weten. ,,Als ik tot ironie in staat zou zijn, zou ik zeggen: vraagt u het de heer Zalm'', spotte Schröder.

De Nederlandse minister van Financiën was vorig jaar een van de felste critici van Duitsland, toen dat de normen van het pact overschreed en geen sancties wilde aanvaarden. Inmiddels heeft ook Nederland zelf de normen overschreden.

Onmiddellijk hernam de kanselier zich echter weer. Hij was immers naar Rotterdam uitgenodigd als spreker in een serie van wereldleiders en dus voegde hij er als een gelouterde staatsman aan toe: ,,Schadenfreude deugt niet in deinternationale betrekkingen.'' Schröder zei een flexibeler pact te wensen.

Ook de opmerkingen van CDA-fractieleider Verhagen, die Schröder onlangs ,,een van de minst succesvolle en indrukwekkende'' kanseliers noemde, legde hij achteloos naast zich neer. En al evenmin liet hij zich van de wijs brengen door opmerkingen van VVD-fractieleider Van Aartsen, die Schröder woensdag had verweten het terrorisme te vergoelijken. Juist op het terrein van het terrorisme bepleitte Schröder nauwe samenwerking tussen de EU-lidstaten. De meningsverschillen over Irak zouden de EU-staten daar in geen geval van mogen afhouden, betoogde hij.

Schröder maakte er geen geheim van dat hij in Nederland op bezoek was om de wederzijdse betrekkingen aan te halen. Hij wimpelde ook berichten weg als zou hij niet goed met premier Balkenende over weg kunnen. Hij verzekerde dat beide heren juist een uitstekende ,,werkverhouding'' hebben en hij sprak in Rotterdam demonstratief van lieber Jan Peter.

Balkenende toonde zich al evenzeer van goede wil. In uitstekend Duits maakte hij tegenover de fervente voetballiefhebber Schröder enkele toespelingen op de wedstrijd in juni in Portugal tussen Nederland en Duitsland voor het Europees voetbalkampioenschap. In het voorbijgaan verklaarde de premier voorts dat het goed was dat er weer eens Duits klonk op de Erasmus Universiteit. Hij wees er op dat er tegenwoordig nauwelijks meer studenten Duits in Nederland zijn te vinden, terwijl omgekeerd steeds meer Duitsers wel Nederlands studeren. Ook in de zaal bevonden zich ettelijke Duitse studenten.

Het was geen toeval dat beide heren gisteren de meeste tijd doorbrachten in Rotterdam. Aan de monding van de Maas vloeien de belangen van beide landen nadrukkelijk samen. Gaat het slecht met de Duitse economie, dan voelt de Rotterdamse haven daar direct de gevolgen van. Beide regeringsleiders maakten gistermiddag samen een boottocht door de haven.

Schröder had ook nog een verrassing in petto voor zijn gastheer over de Europese grondwet, waarover thans wordt onderhandeld in EU-verband. De kanselier zei voorlopig te willen aanvaarden dat elke lidstaat een eigen Europees commissaris blijft leveren. Op den duur moet er echter een kleinere, meer slagvaardige Europese Commissie komen, waaraan de lidstaten om beurten een commissaris leveren. Ook Duitsland is bereid dit rotatiebeginsel te aanvaarden, ook al is het de grootste lidstaat van de EU, verklaarde Schröder.

Tegelijk probeerde hij de Nederlanders gerust te stellen over de nauwe Duitse samenwerking met Frankrijk, die hij van groot belang noemde. ,,Bij de Duits-Franse samenwerking gaat het er niet om dat we andere lidstaten iets willen voorschrijven'', beklemtoonde hij echter. Hij wees erop dat er vaak kritiek op beide landen wordt uitgeoefend als ze het eens zijn over iets maar evenzeer als ze het niet over iets eens kunnen worden.