Rijk wil diesel duurder maken

Staatssecretaris Van Geel (Milieu) wil diesel rijden duurder maken zolang dat soort wagens nog te veel kooldioxide, fijn stof en stikstofdioxiden uitstoot. Hij werkt samen met staatssecretaris Wijn van Financiën aan plannen voor een hogere dieselaccijns. Eind mei of begin juni wordt daarover meer bekend, als Van Geels nota verkeersemissies uitkomt. Volgens de CDA-bewindsman zou de vervuiler al aan de pomp moeten betalen. Dat is nu niet het geval. Diesel is 40 eurocent goedkoper dan benzine, terwijl benzine schoner is en per liter minder CO2 bevat.