Protesteren tegen onnodig opsluiten

Op het Haagse Malieveld is gisteren geprotesteerd tegen het onnodig opsluiten van jongeren die psychische hulp nodig hebben, maar waarvoor nog geen reguliere behandelplek beschikbaar is. In afwachting van hun behandeling komt een deel van hen in jeugdgevangenissen terecht. Het protest werd georganiseerd door de Belangenvereniging voor Medewerkers in de Jeugdbescherming en de Jeugdreclassering (BMJ). De demonstranten hadden een kooi meegenomen waarin ballonnen waren vastgemaakt. Deze stonden volgens de organisatie symbool voor de kinderen die nu zijn opgesloten. (Foto Johannes van Assem).