Pas verschenen: Non fictie

Raffaella Sarti: Thuis in Europa. Wonen, eten en kleden in Europa van 1500 tot 1800. Ad. Donker, 398 blz. €24,95

Gedetailleerde historische studie over de materiële cultuur in de vroegmoderne tijd, die na een Italiaanse, Portugese en Engelse editie voor het Nederlandse publiek is bijgewerkt. `Een mooi en veelzijdig boek over de leefcultuur van het Europese gezin', aldus Roelof van Gelder (Boeken, 17.01.03).

Lotte van de Pol: De burger en de hoer. Prostitutie in Amsterdam. Wereldbibliotheek, 206 blz. €19,90

Lotte van de Pol bewerkte haar dissertatie Het Amsterdams hoerdom, over prostitutie in de zeventiende en achttiende eeuw, voor een breder publiek. Over haar proefschrift schreef Annet Mooij (Boeken, 20.12.96) : `Lotte van de Pol heeft voor haar onderzoek een verbijsterende hoeveelheid archiefmateriaal doorgenomen en de wijze waarop ze die verwerkt heeft, dwingt bewondering af.'

Gijs van der Ham: Geschiedenis van Nederland. Sun, 176 blz. €14,50

Herziene editie van een uiterst beknopte geschiedenis van Nederland, beginnend bij de ijsmassa waaronder het latere Nederland zo'n 150.000 jaar geleden verborgen lag tot en met de `ongekende populariteit van een tot dan toe onbekend politicus, Pim Fortuyn' in 2002.

Meindert Fennema en Huibert Schijf (red): Nederlandse elites in de twintigste eeuw. Amsterdam University Press, 128 blz. €19,50

Speciale uitgave in boekvorm van het sociologische tijdschrift Mens & Maatschappij gaat in op onder meer het afnemend aanzien van elites, de internationalisering van de economische elite en de opkomst van een nieuwe, lokale elite.