Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Terrorisme

Moslimorgaan tegen ronselen

Het Contact Orgaan Moslims en Overheid (CMO) roept moslimsleiders op te voorkomen dat gebedshuizen door ronselaars worden gebruikt om jongeren voor terroristische activiteiten te interesseren. Ook moeten ze actief met de politie samenwerken om islamitisch terrorisme tijdig te signaleren.

Dat staat in een brief die gisteren naar 300 moskeeën is verstuurd. Het CMO vertegenwoordigt zes landelijke moskeekoepels. Het orgaan vindt dat moslimsleiders gezien de recente aanslagen in Madrid en de dreiging van dergelijke aanslagen binnen Europa, alert moeten zijn op het oprukkende religieuze geweld. De binnenlandse veiligheidsdienst, de AIVD, meldde onlangs dat moslimjongeren uit frustratie over wat door hen wordt ervaren als gebrek aan respect voor de islam zich bij terroristische moslimgroeperingen aansluiten. Hiervoor worden ze in gebedshuizen geronseld.

Het CMO wil dat imams zich in hun preken tegen ronselen uitspreken. Ook moeten moskeebesturen actief contact zoeken met deze jongeren om hun van aansluiting met terreurgroepen af te houden. Tevens wil het CMO binnenkort met minister Donner (Justitie) overleggen op welke manier moskeebesturen, imams en moslimorganisaties met politie en justitie kunnen samenwerken.

De Amsterdamse wethouder Aboutaleb (Integratie) waarschuwde gisteren in een brief aan de El Tawheed-moskee dat hij het bestuur van verder overleg met de gemeente uitsluit als de moskee ,,nog langer negatief in het nieuws komt''. Het gebedshuis bezit lectuur waarin de onderdrukking van de vrouw en vrouwenbesnijdenis wordt aangemoedigd. Aboutaleb wil dat moskeeën bijdragen aan de integratie van allochtonen en zich aan de wetten in Nederland houden. Hij benadrukt dat vrouwenbesnijdenis bij wet verboden is. Het optreden van de El Tawheed-moskee zorgt er volgens hem voor dat ,,het imago van de moslims in Amsterdam wederom een deuk oploopt''. Hij wil op korte termijn van het moskeebestuur weten of het afstand neemt van de opinies die volgens hem in strijd zijn met de letter en de geest van de wet.