`Moreel appèl' voor levensloopregeling

Werknemers moeten in een geïntegreerd stelsel voor levensloop en prepensioen kunnen sparen voor vijf jaar verlof tegen 70 procent van hun loon. Het geld kan worden ingezet om met zestig jaar te stoppen met werken, of om in een eerdere levensfase verlof te nemen. Werknemers die veertig jaar een `zwaarslijtend beroep' hebben uitgeoefend, zouden al voor hun zestigste jaar met vervroegd pensioen moeten kunnen gaan.

Dit voorstel hebben de vakcentrale FNV en de politieke partijen PvdA, LPF, GroenLinks en SP vanochtend gepresenteerd. Ze doen hiermee een `moreel appèl' op het kabinet om een ruimere regeling voor levensloop en prepensioen in het leven te roepen dan minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) begin deze maand heeft voorgesteld. Het overleg tussen kabinet en sociale partners over dit onderwerp zit momenteel vast.

Het kabinet wil dat werknemers op zijn vroegst met 61,4 jaar stoppen met werken. In dat plan blijft het collectieve prepensioen vanaf 63,5 jaar behouden en kunnen werknemers daarnaast individueel sparen voor 2,1 jaar extra verlof. Werknemers die niet aan het collectieve prepensioen meedoen, kunnen uit de regeling stappen.

FNV, PvdA, LPF, GroenLinks en SP vrezen dat daarmee een regeling ontstaat die alleen voor de hoogste inkomensgroepen, betaalbaar is. ,,Niet iedereen heeft genoeg geld om jaarlijks 12 procent van zijn loon op te sparen'', zei PvdA-fractieleider Bos. ,,Daarom willen wij dat er een verplichte, collectieve bodem in de regeling wordt gelegd.'' Het kabinet zou voldoende fiscale ruimte moeten scheppen om werknemers daarnaast individueel te laten sparen.

Het kabinet stelt voor het nieuwe stelsel van levensloop en prepensioen een `financiële enveloppe' beschikbaar van in totaal 870 miljoen euro in 2006, 760 miljoen in 2007 en 600 miljoen structureel. Volgens FNV-voorzitter De Waal is dit niet toereikend. ,,Onze plannen zijn enige honderden miljoenen duurder'', zei hij.