Kamer akkoord met werktijden

Een meerderheid van de Tweede Kamer staat achter vereenvoudiging van de Arbeidstijdenwet. Minister De Geus van Sociale Zaken kreeg gisteren steun voor zijn plan om arbeids- en rusttijden minder van bovenaf op te leggen en meer aan werkgevers en werknemers zelf over te laten. De Geus bestreed het beeld dat hij van plan is de werknemers het recht op pauze af te nemen. Nu ligt dit vast. In de nieuwe wet worden frequentie en moment van de pauze overgelaten aan werkgevers en werknemers.