Fraude bij opleiding luchtvaart

Bij de luchtvaartopleidingen op het Regionaal Opleidingencentrum (ROC) van Amsterdam Airport in Hoofddorp is gefraudeerd met examens. De Inspectie van het Onderwijs heeft bij de Amsterdamse politie aangifte gedaan.

Het ROC van Amsterdam, waaronder de luchtvaartopleidingen vallen, bevestigt dat een docent studenten vóór de examens heeft ingelicht over de vragen. De Inspectie Verkeer & Waterstaat, die net als de Inspectie van het Onderwijs de fraude heeft onderzocht, heeft zes examens ongeldig verklaard bij de opleidingen voor vliegtuigonderhoudstechnicus en voor onderhoudsmonteur.

H. Houtman van de Inspectie Verkeer & Waterstaatnoemt het ,,onvoorstelbaar'' dat dit kon gebeuren. ,,In de luchtvaart is de veiligheid van het allergrootste belang. Je moet ervan uit kunnen gaan dat de technici die straks verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van vliegtuigen een adequate opleiding hebben gehad.''

Het openbaar ministerie in Amsterdam buigt zich over de zaak, die aan het rollen kwam nadat drie studenten van de mbo-opleiding de fraude hadden gemeld bij de Inspectie Verkeer & Waterstaat, zegt Houtman.

Volgens een woordvoerder van het ROC van Amsterdam Airport heeft de betrokken docent zich ziek gemeld. Hij zou hebben gehandeld in een ,,vlaag van verstandsverbijstering''.

Het ROC erkent ook fouten bij de examenprocedures. De docent had vooraf geen inzage mogen hebben in de examenopgaven. De Inspectie Verkeer & Waterstaat onthoudt de opleiding voorlopig een volledige erkenning.