EP stemt in met commissarissen

Commissies uit het Europees Parlement hebben een gemengd oordeel over de commissarissen uit de tien nieuwe lidstaten die per 1 mei aanstaande toetreden tot het dagelijks bestuur van de Unie. ,,Over het algemeen zijn het technocraten met een laag politiek profiel'', aldus Hannes Swoboda van de sociaal-democratische fractie in het Parlement.

Tegen geen van de kandidaten bestaan onoverkomelijke bezwaren. Toch waren de parlementariërs die de afgelopen dagen in Brussel hoorzittingen hielden met de aspirant-commissarissen minder ingenomen met de functionarissen die zijn voorgedragen door Cyprus, Malta en Slovenië. Over de Cyprioot Markos Kyprianou, die de komende zes maanden wordt toegevoegd aan begrotingscommissaris Schreyer, wordt opgemerkt dat hij niet beschouwd kan worden als een zwaargewicht. De europarlementariërs vonden dat hij te veel was blijven steken in algemeenheden. Ook hadden ze van hem wel een meer uitgesproken opvatting over het komende referendum op Cyprus verwacht.

Nog forser was de kritiek op de Sloveen Potocnik, die zich de komende tijd met de uitbreiding van de Unie gaat bezighouden samen met de reeds zittende Duitse commissaris Verheugen. De commissieleden uit het parlement schrijven in hun rapport dat zij soms de indruk hadden dat Potocniks antwoorden onder de maat waren. Over de Maltees Joe Borg, die wordt belast met Ontwikkelingshulp, merken de parlementariërs op dat hij hen in de toekomst nog meer van zijn visie en kennis zal moeten zien te overtuigen.

Toch betekenen de geuite bezwaren niet dat het Europees Parlement, wanneer in mei formeel over de kandidaten gestemd zal worden, werkelijk dwars gaat liggen. Volgens voorzitter Pat Cox van het europarlement zou – als er tegen bepaalde kandidaten serieuze bezwaren waren gerezen – dit nu al gemeld zijn aan de Commissie en de voordragende landen.

De commissies uit het Parlement waren het meest enthousiast over de commissarissen die zijn voorgedragen door Polen, Litouwen en Estland. Het ligt in de lijn der verwachting dat de commissarissen uit de nieuwe lidstaten allemaal deel gaan uitmaken van de nieuwe Europese Commissie die vanaf 1 november in functie treedt.