Bank geeft filmgeld terug

De particuliere investeerders die zijn gedupeerd door het faillissement van filmbedrijf First Floor worden schadeloos gesteld door hun banken. Tussen de banken bestaat een conflict wie uiteindelijk voor de kosten moet opdraaien. Met de schadeloosstelling is een bedrag van 22 miljoen euro gemoeid.

Gisteren is een brief uitgegaan naar de participanten in drie commanditaire vennootschappen (cv's) die films van First Floor zouden produceren. De particuliere beleggers in die cv's krijgen, volgens de brief, ,,per saldo het geïnvesteerde bedrag terug''. De inleg bedroeg in veel gevallen 25.000 gulden (ruim 11.000 euro). De participanten waren hoge rendementen op hun investering voorgespiegeld, vooral dankzij de fiscale aftrekmogelijkheden die bij de cv-regeling horen.

Producent Laurens Geels heeft het geld dat voor de films is opgehaald voor een groot deel gebruikt om eerder gemaakte schulden te betalen. Geels zegt daarover vandaag in deze krant dat hij door financiële tegenvallers met eerdere films, overging tot wat hij cashflow management noemt: ,,Je haalt even wat uit de kas en je denkt, dat leg ik volgende week weer terug als ik een goede deal heb gemaakt.'' First Floor is vorige maand failliet gegaan. Twee van de laatste drie cv's die met First Floor waren opgezet hebben nooit tot een film geleid. De andere, voor de film Resistance, is niet uit de kosten gekomen.

De banken Van Lanschot, Van der Hoop en Staalbankiers, die hun klanten de participaties hebben aangeboden, willen dat NIB Capital voor de schade opdraait. De film-cv's zijn opgezet door InnoCap (tegenwoordig Y-Cap), tegenwoordig een dochter van de NIB. InnoCap heeft de banken de film-cv's aangeboden met tal van garanties voor hun klanten en had bovendien in twee van de drie cv's de feitelijke leiding.

Het accountantskantoor Deloitte & Touche voert in opdracht van het bankensyndicaat onderzoek uit naar de gang van zaken bij de film-cv's. Dit onderzoek is vertraagd doordat de bank ABN Amro, waar de rekeningen met filmgelden liepen, aanvankelijk weinig informatie leverde.

[Vervolg Film-cv's:pagina 10]

Geels: pagina 22

Film-cv's

`Gebreken bekend geworden'

[Vervolg van pagina 1]

Na de dreiging van een kort geding kwam ABN Amro de afgelopen week met meer informatie voor het film-cv-synicaat. Volgens de bank kon zij aanvankelijk geen informatie leveren over deze rekeningen en met name de overboekingen. Inmiddels heeft de bank gegevens kunnen achterhalen door onder meer intern accountantsonderzoek te doen op de vestiging in Hilversum.

Het syndicaat van de betrokken banken, Van der Hoop, F. van Lanschot en Staalbankiers, en de beleggingsadviseur Van Boom & Slettenhaar bieden hun klanten morgen de gelegenheid hun participaties en de daarbij behorende rechten terug te verkopen. Over de transactie is overleg geweest met de Belastingdienst.

In de brief van vandaag, op papier van de verschillende cv's, stellen de banken dat ,,gebreken aan het licht zijn gekomen in de c.v.-structuur, ook al zijn die gebreken niet aan hen (de banken, red.) te wijten''. Op de bijeenkomst die morgen voor de particpanten is georganiseerd, zal NIB niet zoals bij eerdere cv-vergaderingen gastheer zijn. De bank is morgen wel uitgenodigd volgens bronnen uit het syndicaat. NIB Capital wil geen commentaar geven.

NIB-dochter InnoCap trok aan de touwtjes bij twee van de drie film-cv's, waar Geels de beschikking kreeg over aanvankelijk geblokkeerde gelden. Zo kreeg Geels de beschikking over 2,9 miljoen euro van een garantierekening bij ABN Amro waarmee de minimale opbrengst van de participanten werd gegarandeerd. Dat geld is gebruikt voor de productie van de film Resistance en kon na het floppen van die film niet meer worden teruggestort. Geels noemt dat `een dilemma'. ,,Ik had dat bedrag nodig om het productiebudget rond te krijgen. Dat was ook in het belang van de participanten.'' Als de film niet wordt afgemaakt, krijgen zij hoe dan ook niets.