Witte school

Margo Trappenburg poneert in de laatste alinea's van haar betoog `Witte school' (NRC Handelsblad, 2 april) een aantal curieuze aannames. Zo stelt zij impliciet dat de allochtone leerling per definitie onderdoet voor de autochtone leerlingen. De schrijfster veronderstelt hier namelijk dat alleen de `witte' leerling met een ,,typische Montessori-habitus'' [...] ,,naar hartelust zal kunnen doorwerken''. De jonge, blanke, verlichte geest zal zich dus alleen kunnen manifesteren wanneer zij zich losmaakt van de grote, gevaarlijke, zwarte meute, suggereert Trappenburg in feite. Deze gevaarlijke veronderstelling scheert langs de randen van een verbloemd racistisch discours dat in dit Normen & Waarden-tijdperk paradoxaal genoeg steeds vaker als common sense wordt voorgesteld.

Natuurlijk kampen veel `zwarte scholen' wel degelijk met `probleemleerlingen'. En ja, dit zullen er wellicht relatief meer zijn dan op de doorsnee `witte school'. Dit neemt echter niet weg dat er wel degelijk een zeer grote groep goed presenterende allochtone leerlingen bestaat en dat elke schoolklas, `wit' óf `zwart', zowel hardwerkende nerds als lakse wanpresteerders kent. Dit gegeven ontkracht Trappenburgs quasi-psychologische constatering dat geen enkel kind van `de norm' wil afwijken en bagatelliseert de notie dat de autochtone leerling op een zwarte school logischerwijs onder zijn niveau zou gaan presteren.

De bewering dat ,,extra geld, extra leermiddelen en gemotiveerde leerkrachten'' weinig aan een achterstand zullen veranderen, getuigt daarnaast van een zelfvervullend doemdenken dat de status quo slechts in stand zal houden. Waarom zouden we nog investeren? Er valt immers toch niets meer te redden?

Mijn eigen `zwarte' basisschoolklasje bestond uit 18 leerlingen van zeven verschillende etniciteiten, waaronder slechts drie `Nederlanders'. De helft van al deze kinderen moest naar het vmbo, de rest belandde in een mavo/havo- of havo/vwo-brugklas. Ikzelf ging naar het gymnasium (niet eens het Montessori!). Mijn Marokkaanse vriendinnetje overigens ook.