Vijf miljoen meer naar de kunstwereld

De Mondriaan Stichting heeft in 2003 vijf miljoen euro meer uitgegeven dan het jaar ervoor aan de ondersteuning van beeldende kunst, vormgeving, nieuwe media en museale activiteiten.

Dat blijkt uit het gisteren gepresenteerde jaarverslag. In 2003 werd 20 miljoen uitgegeven tegen 15 miljoen in 2002. ,,Het verschil wordt vooral veroorzaakt door enkele grote aankopen van musea die we hebben meegefinancierd'', verklaart Gitta Luiten, directeur van de Mondriaan Stichting. ,,Dat is voor een deel toeval. Een museum heeft niet elk jaar de kans om werk van Rubens te kopen.'' Van de 5,6 miljoen euro aan museale aankopen ging er drie miljoen euro naar het Mauritshuis dat vorig jaar voor 16 miljoen twee portretten van Peter Paul Rubens aanschafte.

De Mondriaan Stichting heeft jaarlijks 18 miljoen euro beschikbaar voor financiële injecties aan instellingen, bedrijven en overheden. Uit hoofde van het huidige kunstenplan is er jaarlijks 13 miljoen beschikbaar; de rest is afkomstig van potjes bij Financiën en OCW. Vorig jaar putte de stichting voor het eerst uit het nationale aankoopfonds van het ministerie van OCW: twee miljoen van het geld voor Rubens kwam daaruit. Ook de reserves werden aangesproken.

Behalve voor museale aankopen was er onder meer geld voor tentoonstellingen, opdrachten tot onderzoek, digitalisering, aankopen en publicaties. Meer geld ging er naar kunstenaarsinitiatieven, kunstprojecten in het onderwijs, bijzondere museale aankopen en en behoud van universitaire en audiovisuele collecties. Kunstenaarsinitiatieven kregen bijna een miljoen euro, twee ton meer dan in 2002. Luiten: ,,Het belang van dergelijke initiatieven voor het kunstklimaat stond nog niet in verhouding met wat wij eraan uitgaven. Door gemeentes wordt er op bezuinigd. Bovendien staan de kunstenaarsinitiatieven onder druk omdat ze veel gebruik maken van Melkert-banen, die nu verdwijnen.''

Voor de internationalisering van het kunstklimaat in Nederland was voor het eerst budget beschikbaar, zo'n 2 ton. Dat geld ging onder meer naar presentaties van buitenlandse kunstenaars in Nederland en het aantrekken van buitenlandse gastcuratoren. Ook nieuw was dat erfgoedinstellingen – en niet alleen musea – konden aankloppen voor geld. ,,Met name het erfgoed van minderheden heeft onze aandacht'', aldus Luiten.

In het nieuwe kunstenplan wil de Stichting de nieuwe taken structureel uitvoeren. Daarvoor vraagt het om 16 miljoen per jaar, een opslag van bijna 25 procent. De Stichting kreeg in 2003 1076 aanvragen te verwerken, waarvan er 676 werden gehonoreerd.