Steun raad voor waddengas

De Raad voor de Wadden gaat onder voorwaarden akkoord met gaswinning uit de Waddenzee. Dit bleek gisteren tijdens een gesprek met de Tweede-Kamercommissie voor ruimtelijke ordening.

De onafhankelijke adviseurs van het kabinet zijn, net als onlangs de commissie-Meijer, van mening dat de ecologische schade door de gaswinning gering en tijdelijk is. ,,De effecten tasten de processen in het waddengebied niet aan'', aldus voorzitter R. Cazemier van de adviesraad.

Cazemier benadrukte dat in de vergunning wel opgenomen moet worden dat het gas uit de bodem wordt gehaald ,,met de hand aan de kraan''. Dat betekent volgens hem dat de winning onmiddellijk gestopt moet kunnen worden, ,,en niet met enkele weken of maanden'' vertraging, zodra er negatieve gevolgen voor het milieu aan het licht komen. Een van de voorziene gevolgen is bodemdaling, maar die zal volgens de berekeningen gering zijn. ,,Stoppen moet direct kunnen en de vergunninghouder moet aantonen dat het principe van de hand-aan-de-kraan ook werkbaar is'', aldus de Raad voor de Wadden.

De adviseurs zijn het niet eens met de commissie-Meijer dat de kokkelvisserij nog zeven jaar door zou kunnen gaan. Voorzitter Cazemier verwees naar een eerder dit jaar uitgebracht rapport van zijn raad om de kokkelvissers ,,netjes uit te kopen om daarmee ook de verantwoordelijk die de overheid heeft voor deze sector zichtbaar te maken''. Volgens Cazemier heeft de commissie-Meijer deze `warme sanering' bewust buiten beeld gelaten om kosten te besparen.

De provincie Friesland blijft tegen extra winning van gas in de Waddenzee, aldus gedeputeerde P. Bijman vanmorgen.