Schot volgt May op bij VN-tribunaal

De Schotse rechter Lord Iain Bonomy is door secretaris-generaal Kofi Annan van de Verenigde Naties benoemd als opvolger van de Britse rechter Richard May in de zaak-Miloševic.

Dat heeft de woordvoerder van president Theodor Meron van het Joegoslavië-tribunaal gisteren bekendgemaakt.

May, voorzitter van de uit drie rechters bestaande rechtbank in de zaak-Miloševic, verlaat per 31 mei om gezondheidsredenen het VN-hof. Rechter Patrick Robinson uit Jamaica heeft zijn taak als voorzitter overgenomen.

Bonomy (58) is geboren in het Schotse Motherwell en studeerde rechten in Glasgow. Na zijn studie was hij eerst advocaat, vervolgens officier van justitie en in 1997 rechter. Bonomy begint officieel op 1 juni, maar hij is al in Den Haag om zich in te werken. Het proces tegen Slobodan Miloševic begon in februari 2002. Het hof heeft meer dan 290 getuigen gehoord; het stenogram van de zittingen beslaat ongeveer 30.000 pagina's.

Op 8 juni wordt het proces hervat. Dan begint de ex-president van Servië en Joegoslavië aan zijn verdediging. Miloševic wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en volkerenmoord begaan tijdens de oorlogen in Kroatië, Bosnië en Kosovo. Omdat Miloševic het hof niet erkent, heeft hij geen advocaat en voert zijn eigen verdediging.

Hij heeft bij het hof een lijst ingediend met de namen van 1631 personen die hij als getuigen wil laten oproepen, zo bevestigde gisteren de woordvoerder van de griffie. De rechters moeten de getuigenlijst, die niet is gepubliceerd, nog goedkeuren. Zij kunnen namen schrappen, als zij getuigen niet relevant achten of als te veel getuigen over hetzelfde onderwerp worden opgeroepen.

Miloševic' juridisch adviseur Zdenko Tomanovic heeft tegenover de media in Belgrado bevestigd dat de Amerikaanse oud-president Bill Clinton en de Britse premier Tony Blair op de lijst staan. Als Clinton en Blair door de VN-rechters worden `goedgekeurd', is het de taak van Miloševic om ze naar Den Haag te laten komen om te getuigen. Als de ex-president kan aantonen dat dat is mislukt, kan hij de rechters vragen getuigen te dagvaarden.

Gisteren werd ook bekend dat hoofdaanklager Carla Del Ponte president Meron om uitleg zal vragen over de beperking van haar manoeuvreerruimte die vorige week is bekendgemaakt. Volgens Del Ponte's woordvoerder Florence Hartman hebben de rechters de regels zonder overleg met Del Ponte gewijzigd. Die wil nu weten wat de nadere criteria zijn om te beoordelen of iemand een ,,belangrijke leider'' is. Vorige week bepaalden de rechters dat het hof zich bij het uitvaardigen van nieuwe aanklachten beperkt tot de hoofdverantwoordelijken voor oorlogsmisdaden in ex-Joegoslavië.

Daarmee gaven de rechters gehoor aan een resolutie van de Veiligheidsraad, eind maart, waarin het Joegoslavië-tribunaal wordt gemaand zich te houden aan de afgesproken `voltooiingsstrategie'. Het VN-hof moet in 2010 de werkzaamheden hebben afgerond. Del Ponte beschouwt de actie van de rechters als een inperking van haar bevoegdheden.